13
juli
2013

Svenska växtfilter ska rena luft i Kina

IVL:s dotterbolag i Kina har inlett ett samarbete med ett svenskt företag som producerar växtfilter för att rena inomhusluft. Tanken är att växtfiltret ska exporteras till den kinesiska marknaden där luftföroreningar är ett stort problem. Växtfiltrena är som små regnskogar i miniatyr med gröna växter inrymda i glaslådor. Filtrena ska rena luften från partiklar och […]

13
juli
2013

Ljuddämpare från Lindab sparar energi motsvarande åtta villors årsförbrukning

SCA:s papperbruk Munksund, Piteå är en av koncernens större anläggningar för produktion av kraftliner, det vill säga ytskikten på kartongpapper. För cirka 1,5 år sedan fattades beslut om att öka hastigheten i den gigantiska pappersmaskinen från 750 till 1 100 meter per minut. ”Det var ett enormt stort projekt som innebar att hela anläggningen stängdes i 28 […]

13
juli
2013

Kanalsystem för många kombinationsmöjligheter

Purus har utvecklat ett nytt modulbyggt kanalsystem för att komplettera sitt övriga sortiment inom produktområdet rostfria golvrännor. Vi ser ett behov av denna typ av golvrännor, speciellt i lokaler och byggnader där stora ytor ska avvattnas. Denna typ av kanalsystem där kunden själv kan komb-inera sin lösning saknades i sortimentet och vi ser en stor […]

03
juli
2013

Dags för mindre snack – och mer verkstad

Regeringen har som mål att det ska byggas 250000 bostäder till år 2020. En färsk analys beställd av Sveriges Byggindustrier (BI) visar dock att det blir i det närmaste omöjligt att nå det målet. Är det verkligen så allvarligt, då är det verkligen allvarligt. Mycket talar för att bostadsbristen är betydligt större och att uppemot […]

11
september
2011

Hyresgästföreningen anställer ny bostadspolitiskt sakkunnig

I början av mars tillträder Thomas Martinsson tjänsten som bostadspolitiskt sakkunnig hos Hyresgästföreningen i västra Sverige. Thomas kommer närmast från ett uppdrag som kommunalråd i Göteborg där han representerat Miljöpartiet. Hyresgästföreningen arbetar för människors rätt till en bostad, goda livsmiljöer, skäliga hyror och stort inflytande. Det är i grunden fråga om mänskliga rättigheter. Efter fyra […]

11
september
2011

Nytt mästerverk i Østbanehallen

En pixelvägg utformad av ÅFs Lighting team är huvudattraktionen i Ø, det nya namnet på saluhallen Østbanehallen vid Oslo centralstation. Väggen visades för allmänheten vid en ljusshow i samband med den stora invigningen av Ø. Förra veckan öppnades Ø återigen efter omfattande renoveringar av byggnaden som ligger centralt i Oslo. I den stora hallen huserar […]

11
september
2011

Vad gör vi med möglet?

Byggnadsarbetare som huvudsakligen arbetar med rivnings- eller saneringsarbete kan utsättas för bland annat mikrobiologiska eller kemiska arbetsmiljörisker. Exempel på mikrobiologiska risker är mögelförekomst vid fuktskadat byggnadsmaterial eller smittrisker från till exempel fågelspillning på vindar eller avloppsstammar. Vissa typer av lokaler, till exempel mikrobiologiska laboratorier, behöver saneras av särskilt utbildad personal. Andra risker förenade med rivnings- […]