11
april
2015

Ökad pelletsproduktion i Sverige trots en krympande marknad

Användningen av träpellets på den svenska marknaden minskade med cirka 230 000 ton eller 11 procent under 2014 jämfört med året innan. Samtidigt ökade trots det produktionen i pelletsfabriker i Sverige med cirka 65 000 ton, motsvarande 4 procent. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av pelletsproduktionen i Sverige under 2014.– Förklaringen till att produktionen ökade […]

13
juli
2013

Oväntade framgångar på klimatförhandlingarna i Genève

Vänskapliga samtal, möten färdiga före utsatt tid och framför allt ett avtalsförslag som alla länder är överens om – klimatmötet i Genève, som just avslutats, bjöd på godbitar som inte ofta hittas i FN:s klimatförhandlingar. Fortfarande återstår dock mycket arbete inför ett färdigt avtal i Paris senare i år. För att hålla världen under en […]

13
juli
2013

Svenska växtfilter ska rena luft i Kina

IVL:s dotterbolag i Kina har inlett ett samarbete med ett svenskt företag som producerar växtfilter för att rena inomhusluft. Tanken är att växtfiltret ska exporteras till den kinesiska marknaden där luftföroreningar är ett stort problem. Växtfiltrena är som små regnskogar i miniatyr med gröna växter inrymda i glaslådor. Filtrena ska rena luften från partiklar och […]

13
juli
2013

Ljuddämpare från Lindab sparar energi motsvarande åtta villors årsförbrukning

SCA:s papperbruk Munksund, Piteå är en av koncernens större anläggningar för produktion av kraftliner, det vill säga ytskikten på kartongpapper. För cirka 1,5 år sedan fattades beslut om att öka hastigheten i den gigantiska pappersmaskinen från 750 till 1 100 meter per minut. ”Det var ett enormt stort projekt som innebar att hela anläggningen stängdes i 28 […]