• Stängsel, grindar och spärrstaket ska förhindra olyckor längs järnväg
    Antalet olyckor på järnvägsspår har medfört att Trafikverket påbörjat ett omfattande arbete med att sätta upp kraftigt stängsel på olika utsatta platser i landet. Framför allt är det runt Mälardalen med Örebro län, Sörmlands län, Östergötlands län och en bit upp mot Uppsalatrakten som nu utförs i de östra delarna av landet. – Vi byter […]
  • Ny fartygslinje mellan Göteborg och Marocko
    Svensk export till Marocko ökar. Nu startar rederiet Seago Line en ny fartygslinje till Casablanca och Agadir i Marocko. Svenska skogs- och verkstadsprodukter är exempel på varor som kommer att fraktas på den nya linjen.  Svensk export till Marocko har mer än fördubblats de senaste tio åren. År 2013 uppgick exportvärdet till 2,7 miljarder kronor. […]
  • Pappersjätten SCA fördubblar sina godsvolymer via Helsingborgs Hamn
    Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA har sedan 2001 varit kund till Helsingborgs Hamn. Som ett resultat av en lång och god relation väljer SCA nu att utöka samarbetet och fördubblar sina volymer med 16 000 ton. Starten beräknas ske den 1 februari. SCA är en av världens största aktörer inom hygienprodukter, världens tredje största mjukpappersföretag och […]