Svensk export till Marocko ökar. Nu startar rederiet Seago Line en ny fartygslinje till Casablanca och Agadir i Marocko. Svenska skogs- och verkstadsprodukter är exempel på varor som kommer att fraktas på den nya linjen. 

goteborgs_hamn

Svensk export till Marocko har mer än fördubblats de senaste tio åren. År 2013 uppgick exportvärdet till 2,7 miljarder kronor. Under de första tre kvartalen av 2014 växten exporten ytterligare 49 procent, jämfört med samma period förra året.

I nästa vecka startar rederiet Seago Line en ny fartygslinje för gods mellan Göteborg och Marocko.

—Det är mycket glädjande att Seago Line ser marknadspotentialen i handeln mellan Sverige och Marocko och att man väljer att satsa på Göteborg som godsnav, säger Claes Sundmark, försäljningschef, Göteborgs Hamn AB.

Fartygen i linjen kommer att anlöpa containerterminalen i Göteborgs Hamn, APM Terminals, varje fredag. Hela rotationen blir: St Petersburg – Gdansk – Göteborg – Bremerhaven – Antwerpen – Casablanca – Agadir.

Nordafrika viktigt för svensk trävaruexport
Linjen utgår från Ryssland och Polen innan den kommer till Göteborg, vilket innebär att importvaror från Ryssland och Polen kommer att kunna lossas i Göteborg. Från Göteborg till Marocko kommer containrarna att fyllas med exempelvis trävaror, papper, bildelar och verkstadsprodukter.

Nordafrika är en viktig exportmarknad för svensk träindustri. Den svenska exporten av sågade trävaror till Marocko uppgår till cirka 400 000 m3 årligen.