Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA har sedan 2001 varit kund till Helsingborgs Hamn. Som ett resultat av en lång och god relation väljer SCA nu att utöka samarbetet och fördubblar sina volymer med 16 000 ton. Starten beräknas ske den 1 februari.

sca

SCA är en av världens största aktörer inom hygienprodukter, världens tredje största mjukpappersföretag och en av Europas mest lönsamma producenter av skogsindustriprodukter. Den nya volymen via Helsingborg är gods som tidigare gick på andra vägar. Det handlar om pappersgods som transporteras från SCA i Sundsvall till mediekoncernen Allers tryckeri i Horsens och till ett tryckeri i Taastrup, båda i Danmark. Transporterna anländer med fartyg till Helsingborgs Hamn där de lossas för vidare transport på lastbil.

– Vi är väldigt glada att vi tillsammans med SCA kan utöka vårt mångåriga och djupa samarbete. Det är ett styrkebesked att SCA väljer att flytta godsvolymer, som annars tagit en annan väg, till vår hamn. Ett resultat av att vi är en konkurrensstark partner som är duktiga på service och kvalitet, säger Nicklas Romell försäljningschef Helsingborgs Hamn.

Sedan 2001 har Helsingborgs Hamn samarbetat med hygien- och skogsindustriföretaget SCA. Två gånger i veckan anlöper SCAs fartyg Helsingborg med gods från London och Rotterdam. Med sig tar de bland annat returpapper upp till Umeå och Sundsvall där returfiber förvandlas till olika former av nytt papper. Från Sundsvall och Umeå transporterar sedan södergående fartyg papper till Sydsverige och Danmark samt gods till London och Rotterdam.