• ÅWL inreder visningslägenhet i Vallastaden
  ÅWL arkitekter är ett av de företag som valts ut för att inreda en visningslägenhet i det nya bostadsområdet Vallastaden i Linköping. Martin Kihlberg har skissat på en lösning där inte bara boendet utan också de boende fått forma konceptet. – Jag har tänkt utifrån temat Härligt & Hållbart. Idén om det hållbara boendet stannar […]
 • Takbyte med överraskande taklagsfrukost i centrala Årsta
  Under sommaren har arbetet pågått för fullt med att byta plåttaket på Brf Stockholmshus nr 19 i centrala Årsta, Stockholm. Riksbyggen, som då och då skapar överraskningar runt om i huvudstaden, överraskade denna gång med att bjuda alla medlemmar i föreningen och byggare på taklagsfrukost. Riksbyggen var i mitten av 40-talet med och ledde utvecklingen […]
 • Vallastaden blir grannar till kunskap och kreativitet
  Den 2 september startar Bo- och samhällsexpo 2017 i Vallastaden i Linköping.Linköpings universitet är inte bara en mycket intresserad granne utan också en i högsta grad aktiv samarbetspartner med utställningar, föreläsningar och framtidens lärmiljö på plats. Linköpings universitet (LiU) har engagerat sig på flera olika sätt under framväxten av det nya bostadsområdet Vallastaden. Redan 2012 […]
 • Riksbyggen planerar för nya bostäder i centrala Falun
  Genom att förvärva 13000 kvm potentiella byggrätter planerar nu Riksbyggen att uppföra 140-180 nya bostäder i området Born i Falun. Riksbyggen köper byggrätterna av Samhällsbyggnadsbolaget och byggnationen beräknas kunna starta under 2019. Riksbyggen har under en lång tid haft ambitionen att bygga nya bostäder i Falun. – Riksbyggen tror på Falun och vill vara med […]
 • Byggprojekt Handel & Kontor: Väla Park nytt tillskott i en av Sveriges mest dynamiska handelsplatser
  Helsingborg har i alla tider präglats av handel och handelsplatsen Väla i synnerhet. Nu uppför Diligentia en volymhandel med hög klass och grön profil. De tre hyresgästerna Jula, Willys samt Nordic Wellness är kontrakterade, vilket innebär att 75 procent av den totala ytan är uthyrd. Väla Park invigs i december 2015 – lagom till julhandeln. […]