Genom att förvärva 13000 kvm potentiella byggrätter planerar nu Riksbyggen att uppföra 140-180 nya bostäder i området Born i Falun. Riksbyggen köper byggrätterna av Samhällsbyggnadsbolaget och byggnationen beräknas kunna starta under 2019.

Riksbyggen har under en lång tid haft ambitionen att bygga nya bostäder i Falun.

– Riksbyggen tror på Falun och vill vara med i det stadsförnyelseprojekt som utvecklingen av området Born kommer att innebära. Det är en väldigt fin miljö och ett bra läge och här finns möjligheten för Riksbyggen göra en långsiktig bostadssatsning i Falun, säger Roger Yrjas, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad.

a born


I centrala Falun utvecklar Samhällsbyggnadsbolaget området Born till en levande stadsdel med 1000 nya bostäder, samhällsservice och ett parkområde intill Faluån/Östanforsån. Riksbyggen planerar nu för 140-180 nya bostadsrätter som kommer att byggas i flera etapper.

– Born är ett spännande projekt i en unik miljö som utvecklas av Samhällsbyggnadsbolaget. Vi är glada att Riksbyggen via sitt förvärv väljer att vara med och utveckla denna centrala del av Falun, säger Krister Karlsson vice VD för Samhällsbyggnadsbolaget.

Planen är att bygga flerfamiljshus i olika storlekar med både hyres- och bostadsrätter. Ett helt nytt parkområde planeras intill vattnet och ett rekreationsområde skapas för alla Falubor. Med mindre än en kilometer från Stora torget blir Born en del av centrala staden.

Detaljplanarbetet pågår och Riksbyggens tillträde sker vid lagakraftvunnen plan vilket beräknas ske i slutet av 2018.

Foto: Jörgen Nykvist
Redaktionen