Antalet olyckor på järnvägsspår har medfört att Trafikverket påbörjat ett omfattande arbete med att sätta upp kraftigt stängsel på olika utsatta platser i landet. Framför allt är det runt Mälardalen med Örebro län, Sörmlands län, Östergötlands län och en bit upp mot Uppsalatrakten som nu utförs i de östra delarna av landet.

– Vi byter ut och sätter upp nya stängsel på valda delar i regionen. Problematiken med påkörningar och fotgängare som smiter emellan där det inte finns stängsel eller där stängslet är maskätet, är orsaken till att vi nu gör en storsatsning för att säkra trafiken för både tågresenärer och övriga människor som rör sig längs järnvägen, säger Patrik Josefsson, projektingenjör på Trafikverket.

Personskydd

Bakgrunden till den omfattande insatsen är utredningen ”Personskydd mot järnväg- stängsel, grindar och spärrstaket” som Trafikverkets chef Gunnar Malm lät genomföra 2014. Syftet är att minska obehöriga göra olaga intrång, stöld, skadegörelse, sabotage och anlägga bränder i spårmiljö, men också stärka personskyddet mot järnväg.

Restriktionerna för hur vad och var stängsel skall sättas upp är noga reglerat och har också legat till grund för upphandlingar av entreprenörer som ska utföra arbetet. Bland annat ska stängsel, grindar och spärrstaket vara utformade och dimensionerade för en teknisk livslängd på 20 år.

Avståndet mellan stängsel och kontaktledningsstolpe ska vara minst en meter och avstånd mellan stängsel och elskåp ca 1,5 meter. Där det är närmare måste stängslet jordas. Om stängslet löper längs med spåret ska det placeras bakom skåpet sett från spåret. Stängslet skall anpassas till de lokala förhållandena, t ex byggnader, bergskärningar och branta slänter. Stängslet ska anslutas till grind eller annan konstruktion så att obehöriga inte kan tränga sig mellan konstruktion och stängsel in på spårområdet o s v. Listan kan göras lång.

Höga stängsel

– Vi sätter upp 2,20 meter höga stängsel. Parallellt med vårt projekt pågår bullerprojektet där tre meter höga bullerplank monteras upp på ställen där det bor människor. Vi utgår från en utredning som tagit fram de platser där det förekommit påkörningar, säger Patrik Josefsson.

Utredningen bygger på en incidentrapport där Trafikverket har noterat påkörningar under en tioårsperiod. Det kan röra sig om platser där både människor och djur rör sig, järnvägsövergång och korsningar eller platser där människor tagit sina egna liv.

– De som kör tågen rapporterar in till Trafikverket. Tågoperatörer och underhållspersonal har meddelat in de platser där det behövs stängsel. Det kan vara platser där det finns hål på stängslet eller där något fordon kört på ett stängsel eller helt enkelt klippt upp stängsel för att ta sig in, säger Patrik Josefsson.

Även om de flesta bomövergångar är borta så finns det några kvar som behöver åtgärdas. Trafikverket tittar just nu på hur plankorsningar med stor risk kan ändras för att öka trafiksäkerheten.

Piggar

De nya stängslen som sätts upp är högre än de gamla och består av sex millimeter stål. Högst upp finns piggar som inte är så roliga att få i kläderna eller på huden. Stängslen är 2,3 meter höga och måste klippas upp med bultsax eller vinkelslip för att få hål på dem.

Sten & Vägarbeten har specialiserat sig på järnvägsstängsel under de senaste tre åren.

– Vi har olika avdelningar där stängsel för vilt är en av dem. Vi bygger mycket vägar och gator, även om parksidan är den största. I region öst är standardhöjden 2,40 meter och upp till tre meter på sina ställen. Vi använder panelstängsel som är starkare jämfört med Gunnebostängsel som länge varit vanligt förekommande, förklarar Sterner Edlund, vd på Sten & Vägarbeten.

Sten & Vägarbeten har ett 20-tal anställda som jobbar enbart med att gjuta och stätta upp stängsel i Mälardalsområdet. Just nu befinner de sig i Linköping. Örebro, Eskilstuna och Västerås. Inom kort tillkommer Norrköping och Mjölby. För att få arbeta på områden med starkström och höghastighetståg krävs särskilda utbildningar.

– Vi sätter upp stängsel både vid dubbel- och enkelspår. Det ska egentligen räcka med att sätta upp stängsel på ena sidan, men till 70 procent sätter vi upp stängsel på båda sidor om spåret, säger Sterner Edlund.

Arbetet med att sätta upp stängsel i östra regionen beräknas pågå fram till årsskiftet.

Kim Hall