Under sommaren har arbetet pågått för fullt med att byta plåttaket på Brf Stockholmshus nr 19 i centrala Årsta, Stockholm. Riksbyggen, som då och då skapar överraskningar runt om i huvudstaden, överraskade denna gång med att bjuda alla medlemmar i föreningen och byggare på taklagsfrukost.

Riksbyggen var i mitten av 40-talet med och ledde utvecklingen av Årsta och uppförde cirka 2 500 bostäder i centrala Årsta i södra Stockholm. Som långsiktig partner till bostadsrättsföreningarna i området har Riksbyggen förvaltat och byggt om fastigheterna under åren som har följt.

Riksbyggens ombyggnadsavdelning i Stockholm fick under våren i uppdrag av Brf Stockholmshus nr 19 att genomföra ett takbyte omfattande 4 500 kvm.

– Förutom att enbart genomföra en traditionell takomläggning önskade jag ta tillvara på Riksbyggens speciella relation till Årstaborna och visa på hur ett ombyggnadsarbete kan genomföras med förstärkt fokus på föreningens medlemmar och deras sociala relation, berättar projektledare Kristoffer Mobäck.

a takl


Tillsammans med marknads- och försäljningschef Mathias Sandberg togs en idé fram om att överraska boende och byggare med en frukost i det gröna den 8 juni.

– Föreningens boende blev överraskade och mycket glada över vårt initiativ. Vi fick möjlighet till att skapa en bra stämning och en härlig dialog mellan boende och byggare. Detta var ett sätt för oss på ombyggnadsavdelningen att visa uppskattning för de boendes förståelse i tider av buller och byggnation, säger Kristoffer Mobäck.

Riksbyggens ombyggnadsaffär har utvecklats starkt under de senaste åren. Det finns ett stort behov hos många bostadsrättsföreningar att underhålla sina fastigheter. Ofta handlar det om ombyggnad av fastigheternas klimatskal som till exempel byte av fönster, fasadrenoveringar och byte av tak.

Många föreningar tecknar så kallade RBO-avtal, Riksbyggensombyggnadsavtal, för genomförandet av hela projektet. Med ett RBO-avtal vet föreningen exakt i förväg vad ombyggnadsprojektet kommer att kosta.

Fakta om Brf Stockholmshus nr 19
Huset uppfördes 1963 på en platå intill Årstaskogen och fick adressen Orrfjärdsgränd 4-44. I fastigheten finns totalt 10377 kvm bostadsyta fördelade på 148 lägenheter. Utöver detta finns fyra kontorslokaler, 41 garage och 77 p-platser.

Redaktionen