12
oktober
2019

Kommunernas ekonomi

Flera kommuner går back flera miljoner. Det finns inte pengar för de enklaste sakerna som att sätta upp lampor. Men sen vänder de håll och helt plötsligt ska de köpa in ett konstverk för några hundra tusen eller köpte tröjor för 500 kr styck istället för att köpa dem för mycket mindre genom att tex […]

11
oktober
2017

KRÖNIKA: Dags för helt ny syn på möjligheten att finansiera höghastighetsjärnväg

Tror statsmakterna på framtiden? Tydligen inte. Trafikverket fuskar bort tanken med höghastighetståg genom att i sitt förslag till nationell plan för infrastrukturen 2018 – 2029 sänka högsta hastighet från 320 till 250 km/h på de tänkta banorna, förorda etappvis utbyggnad och acceptera årlig anslagsfinansiering. Sverigeförhandlingen har en helt annan syn på saken.   Anslagsfinansiering skapar […]

11
juli
2015

Magnus Lindgren, Tryggare Sverige: ”Från Polis till KRIS – några tankar om Almedalen 2015”

”Så var Almedalsveckan 2015 slut och kan sammanfattas med fler seminarier än någonsin. Sammanlagt har det under åtta intensiva dagar genomförts cirka 3 300 seminarier, varav många handlade om skolan, jobben och bostäderna. Samtidigt rörde ovanligt många seminarier frågor om brott och säkerhet. Stort genomslag för Tryggare SverigeStiftelsen Tryggare Sverige har genomfört tio egna arrangemang och medverkat […]

03
juli
2013

Dags för mindre snack – och mer verkstad

Regeringen har som mål att det ska byggas 250000 bostäder till år 2020. En färsk analys beställd av Sveriges Byggindustrier (BI) visar dock att det blir i det närmaste omöjligt att nå det målet. Är det verkligen så allvarligt, då är det verkligen allvarligt. Mycket talar för att bostadsbristen är betydligt större och att uppemot […]

11
september
2011

Vad gör vi med möglet?

Byggnadsarbetare som huvudsakligen arbetar med rivnings- eller saneringsarbete kan utsättas för bland annat mikrobiologiska eller kemiska arbetsmiljörisker. Exempel på mikrobiologiska risker är mögelförekomst vid fuktskadat byggnadsmaterial eller smittrisker från till exempel fågelspillning på vindar eller avloppsstammar. Vissa typer av lokaler, till exempel mikrobiologiska laboratorier, behöver saneras av särskilt utbildad personal. Andra risker förenade med rivnings- […]