Regeringen har som mål att det ska byggas 250000 bostäder till år 2020. En färsk analys beställd av Sveriges Byggindustrier (BI) visar dock att det blir i det närmaste omöjligt att nå det målet. Är det verkligen så allvarligt, då är det verkligen allvarligt. Mycket talar för att bostadsbristen är betydligt större och att uppemot en miljon bostäder behöver byggas i Sverige.

Analysen från BI visar bland annat följande:

  • Bostadsbyggandet är närmast helt beroende av finansiella faktorer, främst att hushållen har möjlighet att bygga upp eget kapital som kan användas till bostadsinvesteringar. Stryps efterfrågan via finansiella restriktioner, som bolånetak och nu med förslag om amorteringskrav med mera kommer regeringen att missa bostadsmålen med bred marginal.
  • Växande storstäder och ökad inflyttning påverkar inte efterfrågan nämnvärt eftersom de nya hushållen i huvudsak är resurssvaga.
  • Vare sig kommunala eller privata fastighetsföretag förfogar över det kapital som fordras för att kompensera ett minskat byggande av ”ägda bostäder”.

Just den andra punkten är något som många talar om just nu i branschen och i samhället som stort; och det är tydligt att många nya hushåll i de växande storstäderna är resurssvaga.

Jag har inga bra svar, men önskar att någon har det. På detta sätt kan det inte fortsätta, det blir då i förlängningen omöjligt för tillväxtregioner att fortsätta växa eftersom alla samhällsgrupper behövs i ett expansivt samhälle och då behöver alla ha något vettigt och icke alltför kostsam ställe att bo på!

I ett hörn
”Rapporten visar att politikerna håller på att måla in sig i ett hörn. Om hushållens möjligheter att finansiera eget boende stryps och de som bygger hyresrätter saknar kapital, vem ska då finansiera de bostäder som behövs?” hävdar Ola Månsson, VD för Sveriges Byggindustrier

I rapporten framgår också att ambitionen att kraftigt öka utbudet av hyresrätter, framför allt för de mest resurssvaga, har stora svagheter. Hyresrätten är nämligen en dyrare boendeform än ägda boendeformer.

”Det är hög tid att se över bostadsbyggandets villkor från grunden”, hävdar Ola Månsson.

Enligt BI krävs detta om bostadsbyggandet ska upp på varaktigt hållbara nivåer med stabil finansiering, rimlig riskhantering och omtanke om de svagaste hushållen.

Obligatoriskt
Därför anser BI att regeringen bör stoppa Finansinspektionens förslag kring obligatoriska amorteringar.

”Vi måste tillsammans se på lösningar för helheten så att bostadskrisen kan lösas på kort och lång sikt. Vi hoppas att regeringen bjuder in till samtal med oss bostadsproducenter.”, vädjar Ola Månsson.

Vad ska man säga om allt detta? Det är sorgligt skulle jag säga. Jag tycker att detta har ältats och blötts i många år utan att det händer något. Kanske har jag fel?

Vi vet alla att det behövs betydligt fler än 250000 bostäder. Därför är det hög tid att ni lyfter lurarna båda två, både Ola Månsson och bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP) och ringer varandra nu!

Ta gärna med några andra i samtalen också – till exempel Byggnads ordförande Johan Lindblom.

Ett bra exempel som fler borde ta lärdom av är SABO:s Kombohus, den lyckade och uppskattade ramupphandlingen med pressade byggkostnader, som hittills, enligt Petter Jurdell, fastighetsutvecklare på SABO, har skapat cirka 4000 lägenheter i projekt runt om i landet som pågår eller har avslutas. De tre konceptavtalen inom SABO:s Kombohus förväntas på sikt ge 11000 nya bostäder!

Det är hög tid att börja prata med varandra och att börja bygga. Sedan när ni har kommit överens är det dags för mindre snack och dags för mer verkstad – NU!

Bygg på där ute!

Björn Asplind