Purus har utvecklat ett nytt modulbyggt kanalsystem för att komplettera sitt övriga sortiment inom produktområdet rostfria golvrännor.

Vi ser ett behov av denna typ av golvrännor, speciellt i lokaler och byggnader där stora ytor ska avvattnas. Denna typ av kanalsystem där kunden själv kan komb-inera sin lösning saknades i sortimentet och vi ser en stor potential, i synnerhet vid projektering där kanalsystem är vanligt förekommande.

Fördelen med ett kanalsystem istället för en vanlig golvränna eller golvbrunn är att man kan ta upp vatten på en stor yta och att det finns inbyggt fall i rännan. Våra kanalsystem – Spaltrännan och Gallerrännan – bygger på brunn, ränna, T-vinkel, L-vinkel och galler och är båda avsedda för betonggolv eller klinkergolv utan tätskikt.

Konstruktionen gör installationen både enkel och säker. Dessutom behöver du bara installera en ränna istället för flera brunnar på samma yta. Båda går att kombinera med T och L-vinklar vilket gör det möjligt för systemet att byggas på två olika håll, sammanlagt ca. 24 meter som mest (12 meter åt varje håll), tack vare att fallet finns inbyggt i rännan. Den stora brunnen tillsammans med den buffert som kanalerna skapar ger ett system väl lämpat där det är stora mängder vatten att hantera.