14
november
2017

ÅWL inreder visningslägenhet i Vallastaden

ÅWL arkitekter är ett av de företag som valts ut för att inreda en visningslägenhet i det nya bostadsområdet Vallastaden i Linköping. Martin Kihlberg har skissat på en lösning där inte bara boendet utan också de boende fått forma konceptet. – Jag har tänkt utifrån temat Härligt & Hållbart. Idén om det hållbara boendet stannar […]

16
oktober
2017

Takbyte med överraskande taklagsfrukost i centrala Årsta

Under sommaren har arbetet pågått för fullt med att byta plåttaket på Brf Stockholmshus nr 19 i centrala Årsta, Stockholm. Riksbyggen, som då och då skapar överraskningar runt om i huvudstaden, överraskade denna gång med att bjuda alla medlemmar i föreningen och byggare på taklagsfrukost. Riksbyggen var i mitten av 40-talet med och ledde utvecklingen […]

01
september
2017

 Vallastaden blir grannar till kunskap och kreativitet

Den 2 september startar Bo- och samhällsexpo 2017 i Vallastaden i Linköping.Linköpings universitet är inte bara en mycket intresserad granne utan också en i högsta grad aktiv samarbetspartner med utställningar, föreläsningar och framtidens lärmiljö på plats. Linköpings universitet (LiU) har engagerat sig på flera olika sätt under framväxten av det nya bostadsområdet Vallastaden. Redan 2012 […]

31
augusti
2017

Riksbyggen planerar för nya bostäder i centrala Falun

Genom att förvärva 13000 kvm potentiella byggrätter planerar nu Riksbyggen att uppföra 140-180 nya bostäder i området Born i Falun. Riksbyggen köper byggrätterna av Samhällsbyggnadsbolaget och byggnationen beräknas kunna starta under 2019. Riksbyggen har under en lång tid haft ambitionen att bygga nya bostäder i Falun. – Riksbyggen tror på Falun och vill vara med […]

11
april
2015

Byggprojekt Handel & Kontor: Väla Park nytt tillskott i en av Sveriges mest dynamiska handelsplatser

Helsingborg har i alla tider präglats av handel och handelsplatsen Väla i synnerhet. Nu uppför Diligentia en volymhandel med hög klass och grön profil. De tre hyresgästerna Jula, Willys samt Nordic Wellness är kontrakterade, vilket innebär att 75 procent av den totala ytan är uthyrd. Väla Park invigs i december 2015 – lagom till julhandeln. […]

23
februari
2015

Citystationen i Helsingborg blir först med reningssluss

Allvarliga sjukdomar som cancer och förgiftning hos brandmän har man länge trott uppstod i släckningsögonblicket, men har visat sig uppkomma först när de återvänder till brandstationen. Därför rustas den nya Citystationen i Helsingborg med sluss för utrustning och en särskild tvätthall där brandbilarna rengörs. Den gamla brandstationen i Helsingborg byggde på 1940-talet och håller inte […]

17
februari
2015

Glödhet fastighetstrend i Göteborg

Göteborg har lika stor brist på kontorslokaler som på bostäder. På den glödheta marknaden tävlar nu olika arrangörer av seminarier om branschens uppmärksamhet. Lokalmarknadsdagen är en klassiker i Göteborgs fastighetsvärld. Arrangemanget firade 30 år i höstas med mer än 500 deltagare. Och intresset för stadsutveckling och fastighetsinvesteringar har exploderat. För första gången skapas därför en […]

14
januari
2015

Kan ljus förbättra tillvaron för boende i Uppsala?

Idag invigs en upplyst lekplats i Tegnérparken som förenklar utelek för Uppsalas barn även när vinterns eftermiddagsmörker faller. Den extra belysningen på lekplatsen är ett initiativ som ska undersöka om möjligheterna till mer utelek påverkar barnen i området och är framtaget i ett samarbete mellan Philips, Bjerking och Uppsala kommun. Bristen på ljus under vinterhalvåret […]

11
januari
2015

Ökade möjligheter för anläggningsbyggandet

Industrifaktas prognos för anläggningsbyggandets utveckling förra året tyder på att volymen kan ha ökat med 5 procent. Utfallet för det första halvåret 2014 visade en uppgång med 4 procent, vilket främst förklaras av kraftigt ökade investeringar inom vägar och gator samt inom övriga privata anläggningar. I år väntar sig Industrifakta en fortsatt volymökning för anläggningsbyggandet […]

13
juli
2013

Sporthotell och nya bostäder stärker Kista

Sporthotels of Sweden planerar en internationell mötesplats kombinerat med idrott och hälsa, forskning, hotell, modern konferensanläggning, kontor och bostäder i Kista. Fastigheten som blir ca 156 meter hög markanvisas på Exploateringsnämndens möte den 19 februari. – Kista är en av Stockholms mest dynamiska platser. Det har hänt oerhört mycket här. Kista är också ett bra […]