Allvarliga sjukdomar som cancer och förgiftning hos brandmän har man länge trott uppstod i släckningsögonblicket, men har visat sig uppkomma först när de återvänder till brandstationen. Därför rustas den nya Citystationen i Helsingborg med sluss för utrustning och en särskild tvätthall där brandbilarna rengörs.

Den gamla brandstationen i Helsingborg byggde på 1940-talet och håller inte längre standarden för vad en modern brandstation kräver. Därför beslutade Helsingborgs stad att ersätta denna byggnad med en helt ny modern topputrustad brandstation intill den gamla.

– Den nya stationen ligger strategiskt placerad med utfart till industriområde och söder om centrum. Dessutom är det lätt för brandbilarna att köra ut på motorvägen E6, säger Fredrik Hjort, fastighetsdirektör i Helsingborgs stads Kärnfastigheter.

Rökövningshus

Den nya brandstationen består av fyra huskroppar, stationsbyggnad, rökövningshus, miljöhus, reservkraftsrum som är inrymd i en befintlig byggnad och en klippgård för övningar. Stationsbyggnaden börjar med en spolhall där brandbilarna kör in efter utryckning och spolas av helt innan den körs in i hallen där de andra brandbilarna står. Personalen som varit ute på en brand eller olycka går igenom en sluss där de tar av sig all utrustning och duschar av sig innan de kommer in i omklädningsrummet och får rena kläder på sig. Eftersom kvinnor också väljer brandyrket är omklädningsrummet utrustad med en portabel vägg som avskiljer män från kvinnor.

– I vanliga fall spolade man av bilar och kläder bland det som var rent, vilket gjorde att smutsen smittade av sig på det som var rent. Nu måste alla som varit på utryckning gå igenom en sluss där de lämnar utrustningen vilket gör att smutsen stannar där. Forskning har visat att brandmän drabbas oftare av cancer långt tid efter att de har utsatts av rök, säger Kenneth Andersson, platschef på Byggmästar’n i Skåne.

Säkerhetsfokus

Diskussionerna om att bygga en ny brandstation har pågått i 30 år. På den tiden bodde brandmästaren i en lägenhet på brandstationen, men det försvann med tiden. Den nya stationen har stort säkerhetsfokus där bland annat ett nedsläckningssystem går igång så fort brandmännen lämnar stationen.

– Förr var man tvungen att kalla in en extra styrka som bemannade stationen medan brandmännen var ute och släckte en brand eller på övning. Nu släcks spisar, tvättmaskiner och ljus dimmas ner när brandbilar lämnar stationen. Dörrar stängs och larmet går på när brandmännen lämnar stationen vid utryckning. På så sätt kan hela styrkan på 5-6 brandmän och insatsledare vara ute och jobba, berättar Kenneth Andersson.

Byggnaden består helt av betongstomme, prefabricerade betongväggar och betong även i en del innerväggar. Materialval är noga utvald med tanke på att livslängden innan ev renovering skall vara så lång som möjligt. Därför gör man också löpande besiktningar för att säkerställa att allt är okej vid överlämningsdagen.

Tvättmöjligheter

Fasaden består av sotat tegel och med vissa delar grå cementskivor. På bottenplan finns administrationen och ett gym samt tvättmöjligheter och en lektionssal. Ovanvåningen finns det kök, tv-rum och åtta övernattningsrum. Huset innehåller en hel del installationer och på taket finns solpaneler som försörjer byggnaden med el.

– Vi har byggt ett rökhus och en klippgård där brandmännen kan träna. Förr övade de på annan plats och då fick man ta in annan styrka, berättar Kenneth Andersson.

Den nya brandstationen beräknas stå klar för nya utryckningar i maj 2015. Därefter går arbetet igång med att riva den gamla brandstationen.