Sporthotels of Sweden planerar en internationell mötesplats kombinerat med idrott och hälsa, forskning, hotell, modern konferensanläggning, kontor och bostäder i Kista. Fastigheten som blir ca 156 meter hög markanvisas på Exploateringsnämndens möte den 19 februari.

– Kista är en av Stockholms mest dynamiska platser. Det har hänt oerhört mycket här. Kista är också ett bra exempel på hur viktigt samarbetet mellan politiken och näringslivet är. Den konkurrenskraft som finns här gör hela Stockholm starkt. Ett medvetet arbete har gjort att vi har kunnat locka till oss företag som ligger i framkant i den internationella konkurrensen. Nu tar vi nästa steg i områdets utveckling med bygget av ett nytt sporthotell, säger Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad.

–    Vi vill bidra till att Kista utvecklas till en allt mer levande och attraktiv del av Stockholm. Kista som är en av världens mest spännande platser för utveckling, forskning och innovation behöver en mötesplats där människor kan mötas för sport, mat och upplevelser, säger Erik Olsson, representant för ägargruppen till Sporthotels.

–   I Kista har vi medvetet kraftsamlat olika kompetenser och företag för att kunna hänga med i teknikutvecklingen. Det har gjort att vi har kunnat hävda oss i en tuff internationell konkurrens. Vi behöver fortsätta satsa på en långsiktig utveckling av området, och hotellet blir ett välbehövligt inslag i det arbetet som kommer öka områdets attraktionskraft, säger Karin Wanngård.

–    Fastigheten med sin höjd och innehåll kommer att bli ett nytt landmärke för Stockholm och en mötesplats för de som jobbar, gästar eller bor i Kista med omnejd. Vi är fantastiskt glada att staden nu fattar beslut om markanvisning så att vi kan arbeta vidare med att förverkliga den här byggnaden i Kista, avslutar Erik Olsson.

FAKTA

  • BTA ca 47 000 kvm
  • Topphöjd ca 156 meter
  • Innehåll: Idrottsanläggning, hälsocenter, hotell, restaurang, konferens, kontor och bostäder
  • Hotelloperatör: Pelle Lydmar
  • Planerad invigning år 2019