Så många nedfarter öppna så tidigt som möjligt. Det är utmaningen för alla skidanläggningar, och två av dem har tagit steget längre för att effektivisera arbetet.

Både Idre Fjäll och Lindvallen har sedan en tid tillbaka utrustat några av deras pistmaskiner med maskinstyrningssystemet iCON alpine, och fördelarna är omedelbara. Vart är det pistat, hur djupt är snötäcket på enskilda platser och vad är det genomsnittliga snödjupet i en nedfart? Frågor som iCON alpine kan ge dig svar på i realtid.

Idre öppnar nedfarterna tidigare med rätt information

Kjell Skoglund är driftschef på Idre Fjäll och på deras backar i östra området har han ett dagsfärskt exempel på hur iCON alpine hjälper deras anläggning att både spara och tjäna pengar.

– Hade vi kört utan systemet hade vi behövt lägga mycket mer snö och överproducerat i de östra backarna, nu räcker snön längre när vi är säkra på snödjupet när vi schaktar och vi kan flytta snöläggningen tidigare till andra backar. Att kunna gå vidare till nästa backe och tidigarelägga öppningen med två till tre dagar betyder väldigt mycket både vad det gäller kostnader och intäkter för anläggningen, säger Kjell som ser en stor potential i nya sättet att jobba på.

– Kan vi få in detta i vårt sätt att jobba fullt ut så kommer vi få mycket bättre planläggning. Vi kan mäta och dokumentera när vi lagt ett perfekt snödjup och spara dessa data till nästa säsong för att kunna spara på snötillverkningen, förklarar Kjell.

i Idre kör maskinisten Terje Martinsson sin pistmaskin utrustad med iCON alpine, och han ser stora fördelar.

– Det är väldigt lätt att bli bortskämd.. När jag kör med iCON alpine får jag bättre koll och det går snabbare att få nedfarterna öppna tack vare att jag ser snödjupet och inte behöver lägga på extra bara för säkerhets skull. När allt är inmätt och loggat blir det även enklare för en mindre rutinerad maskinist att göra jobbet i pisterna, förklarar Terje som är inne på sin 18:e säsong i Idre.

iCON alpine hjälper Lindvallen att ta rätt beslut i rätt tid

Cirka 10 mil söderut är Lars “Laban” Nilsson driftchef på Lindvallen, och även de har utrustat maskiner med iCON alpine. Med hjälp av modern GPS-teknik hjälper iCON alpine Lindvallen att ta rätt beslut i rätt tid. Laban kan med säkerhet säga när en backe är klar för att öppnas och pistmaskinisterna behöver inte schakta mer snö än de behöver bara för att vara på den säkra sidan.

Även Laban ser stora fördelar med att snabbt se snödjupet. Genom att rita upp en yta på datorn över en bestämd nedfart kan han blixtsnabbt få fram medeldjupet, en siffra som är efterfrågad förklarar han.

Med hjälp av iCON alpine får Lindvallen och Idre Fjäll in pistmaskinerna i snöläggningen på ett helt nytt sätt. Eftersom snödjupet mäts varje gång de kör över en backe kan snöläggarna mycket snabbare och mer precist se hur snötäcket är backe för backe och anpassa snöproduktionen efter det.

I Lindvallen gör Calle Sjökvist sin 12:e säsong i pistmaskinen, och med hjälp av iCON alpine underlättas hans arbete varje dag.

– Det blir enklare att se vart snön är och vart det behövs snö. Att kunna scanna av backen med hjälp av maskinen är väldigt praktiskt och ger mig info om hur vi ligger till och hur vi behöver flytta snö från kanterna på nedfarterna – med iCON alpine vi fördelar snön bättre och kan öppna tidigare, förklarar Calle.