Helsingborg har i alla tider präglats av handel och handelsplatsen Väla i synnerhet. Nu uppför Diligentia en volymhandel med hög klass och grön profil. De tre hyresgästerna Jula, Willys samt Nordic Wellness är kontrakterade, vilket innebär att 75 procent av den totala ytan är uthyrd. Väla Park invigs i december 2015 – lagom till julhandeln.

Det är nu 40 år sedan Väla Centrum öppnade med konceptet ”köplador” utanför stadskärnan. Konceptet var helt nytt och kunderna strömmade till den nya handelsplatsen. Sedan dess har Väla Centrum varit en framgångssaga och är långt ifrån en köplada.

Med ljus och fräsch miljö har stora internationella butikskedjor och konceptbutiker med första klassiga varumärken flyttat hit Ca sju miljoner besökare till de ca 180 butikerna varje år har gjort Väla till mer än ett utflyktsmål.

Volymhandel

Nu bygger Diligentia Väla Park ca 12 000 kvm butiksyta i form av volymhandel och som skall komplettera Väla Centrum med ytterligare butiker samt träningsanläggning. Den nya volymhandeln blir en miljöklassad byggnad med målet att uppnå nivå guld enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad. Dessutom erbjuds hyresgästerna att teckna ett grönt hyresavtal som bilaga till standardhyresavtalet.

– Väla blir med den nya volymhandeln och träningsanläggningen ännu mer intressant, med ett utbud som tidigare har saknats i området. Vi har även intressenter på de 2 500 kvm som återstår, och räknar med att snart ha anläggningen fullt uthyrd, säger Niklas Blonér, Centrumchef, Diligentia.

Projektbyggaren anlitades som arkitekt och konstruktör för att ta fram bygghandlingar. Ågren konsult har formgivit den nya rektangulära byggnaden där varje butik har sin egen ingång från den gemensamma parkeringsplatsen. Fastec Skåne AB uppför byggnaden som en totalentreprenad.

Stommontage

– Vi har i princip färdigställt markarbetet och ska påbörja stommontage. Konstruktionen består av platsgjuten betongplatta, stålstomme och sandwichelement i fasaden. Framsidan blir lite exklusiv med ett skärmtak som går som en slingrande orm, beklädd med sedum, förklarar Thomas Lindh, projektchef på Fastec Skåne AB.

Designen på byggnaden har samma formspråk som de övriga på Väla-området. Utmärkande för denna byggnad är den glasade fasaden under skärmtaket och termowood ovanför, d v s värmebehandlad träpanel.

Samtliga byggnader värms upp av fjärrvärme. Med tanke på att för sjunde året i rad och med hyresgäster hos 27 intervjuade köpcentrum, hade Diligentias Väla Centrum nöjdast hyresgäster – igen. Rekordet med sex raka segrar i undersökningens historia är därmed slaget och ribban höjd.

Kunddialog

– Framgångsreceptet är en tät kunddialog kombinerat med ett stort engagemang från alla medarbetare på Väla, säger Niklas Blonér.

I oktober 2015 skall byggnaden slutbesiktigas och lagom till julhandeln 2015 öppnas dörrarna till det nya handelstillskottet.

Fakta om Väla Park, Helsingborg

Nybyggnad av köpcentrum

Byggstart: september 2014

Färdigt: november 2015

Byggtid: 14 månader

Byggherre: Diligentia Köpcentrum AB

Arkitekt: Ågren Sverige AB

Byggnadsentreprenör: Fastec Skåne AB

Av: Kim Hall