Användningen av träpellets på den svenska marknaden minskade med cirka 230 000 ton eller 11 procent under 2014 jämfört med året innan.

Samtidigt ökade trots det produktionen i pelletsfabriker i Sverige med cirka 65 000 ton, motsvarande 4 procent. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av pelletsproduktionen i Sverige under 2014.
– Förklaringen till att produktionen ökade är att exporten av svensktillverkad pellets växte med 105 000 ton eller 65 procent. Den minskade användningen i Sverige drabbade främst importen av pellets, som minskade med 190 000 ton, eller 27 procent, säger Anders Haaker, chefredaktör på tidningen Bioenergi. Siffror för export och import kommer från SCB.

En större pelletsfabrik vid Södra Skogsägarna i Värö har startat under 2014. Två mellanstora fabriker, Fågelfors Hyvleri och Stenvalls Trä ökar produktionen genom att investera i var sin ny pelletspress. Uddevalla Energi kommer under 2015 att ta i drift en helt ny pelletsfabrik som kommer att använda överskottsvärme från ett kraftvärmeverk för att producera pellets.

Fakta: Produktionen av pellets i Sverige var under 2014 cirka 1 577 000 ton motsvarande 7,6 TWh energi. Ett ton pellets motsvarar omkring 4,8 MWh. Pellets produceras framförallt av biprodukter från sågverks- och träindustrin, men även andra råvaror förekommer.