SCA:s papperbruk Munksund, Piteå är en av koncernens större anläggningar för produktion av kraftliner, det vill säga ytskikten på kartongpapper. För cirka 1,5 år sedan fattades beslut om att öka hastigheten i den gigantiska pappersmaskinen från 750 till 1 100 meter per minut. ”Det var ett enormt stort projekt som innebar att hela anläggningen stängdes i 28 dagar då band annat pappersmaskinen och alla dess system byggdes om och uppgraderades”, förklarar Magnus Eriksson, teknikansvarig inom fastighetssystem på SCA Munksund. ”Det handlade både om att öka anläggningens effektivtet och produktkvalitet, men också om att förbättra energieffektiviteten och reducera miljöpåverkan.”

När pappersmassan kommer in i den cirka 220 meter långa pappersmaskinen, med en pappersbana på 6 meters bredd, så är fukthalten 95 %. När den färdiga kraftlinern kommer ut i andra änden har fukthalten sjunkit till ca 5 %. Torkningen av pappret sker i huvudsak i pappersmaskinens cirka 100 meter långa torksektion, där pappret dels passerar en rad uppvärmda valsar, dels värms med luft från enorma värmeväxlare som sitter placerade under byggnadens tak.

Krav på över 20 dB(A) sänkning av fläktljudet

”Vid ombyggnationen var vi tvungna att öka kapaciteten på alla system”, fortsätter Magnus Eriksson. ”Det innebar också att vi var tvungna att byta de mycket stora frånluftsfläktar som sitter på byggnadens tak och som blåser ut torkluften då denna passerat värmeväxlarna. Tillsammans med ÅF och konsulten Cecon bestämdes att åtta stycken Ferrarifläktar skulle installeras för att klara det ökade luftflödet ut ur torkanläggningen.”

Ett problem var ljudnivån mot kringliggande bebyggelse. De nya fläktarna skulle generera en ljudnivå på 109 dB(A), mer är 20 dB(A) över tillåtna nivån på 88 dB(A) i den fastlagda bullerkartan.

Alternativ lösning

Ventilationsinstallatören Amexo skulle svara för installationen av de nya ljuddämparna, liksom komplettering av kanalsystem invid torkrummet med mera.

”Visserligen var både Ferrarifläktar och ljuddämpare föreskrivna, men genom vårt nära samarbete med Lindab så visste vi att man kanske kunde presentera en alternativ lösning för ljuddämpardelen”, berättar Anders Jonsson, VD och projektledare på Amexo.

Speciallösning med fördelar

”Utifrån de specifikationer vi fick från Amexo insåg vi direkt att detta handlade om en speciallösning – både vad gällde ljudkrav, luftflöden och konstruktion”, berättar Mikael Petterson, tidigare filialchef på Lindab Luleå. ”Vi kopplade därför omedelbart in våra egna akustikexperter och kunde på mycket kort tid presentera en alternativ ljuddämparlösning för Amexo och SCA.”

”Fördelarna med Lindabs ljuddämpare blev flera”, förklarar Anders Jonsson vidare. ”Man uppfyllde naturligtvis ljudkraven, men till en lägre kostnad än den föreskrivna Ferrariljuddämparen. Dessutom i en lösning som ger SCA årliga energibesparingar, då Lindabs lösning har ett avsevärt lägre tryckfall per ljuddämpare: 25-30 pascal vid angivet flöde, jämfört med den föreskrivna lösningens 160-170 pascal. Enkelt uttryckt innebär det att varje fläkt nu kan arbeta på ett betydligt lägre varvtal och spara energi i nivå med årsförbrukningen av el för en normalvilla. Tar man det gånger åtta blir det en slant. Inte dåligt!”

Bättre än kraven

”Vi är mycket nöjda med den lösning som Amexo och Lindab givit oss, och som dessutom gjordes under stor tidspress och samordnat med flera andra arbeten”, avslutar Magnus Eriksson, SCA. ”När vi genomfört eftermätning av ljudnivåerna så har mätresultaten till och med varit bättre än de uppsatta ljudkraven. Jämfört med de gamla ljuddämparna har vi fått en lösning som är avsevärt tystare, något både vi och säkert alla kringboende är mycket nöjda med.”

De åtta specialkonstruerade cirkulära PVAP-ljuddämpare som Lindab levererat är tillverkade i rostfri syrafast stålplåt och utrustade med både yttre och inre bafflar. Själva baffelmaterialet är anpassat för användning i fuktig miljö. Med längd på 3,2 m och diameter på 1,6 m är de de största ljuddämpare som Lindab hittills levererat.

Dessutom har Amexo också installerat galvaniserade och rostfria kanalsystem från Lindab i anslutning till pappersmaskinens tork med mera .