I början av mars tillträder Thomas Martinsson tjänsten som bostadspolitiskt sakkunnig hos Hyresgästföreningen i västra Sverige. Thomas kommer närmast från ett uppdrag som kommunalråd i Göteborg där han representerat Miljöpartiet.

  • Hyresgästföreningen arbetar för människors rätt till en bostad, goda livsmiljöer, skäliga hyror och stort inflytande. Det är i grunden fråga om mänskliga rättigheter. Efter fyra år i SABO:s styrelse, sex år som ledamot i kommunala bostadsbolag och tolv års arbete för Göteborgs kommunstyrelse ser jag mycket fram emot att få fortsätta arbeta med rättighetsfrågor i en av våra viktigaste folkrörelser, säger Thomas Martinsson.

Redan i höstas aviserade Thomas Martinsson att han inte tänkt fortsätta som heltidspolitiker och vid årsskiftet lämnade han uppdragen som kommunalråd och ordförande i kulturnämnden i Göteborg. Även övriga politiska uppdrag har eller håller på att avvecklas. Däremot kommer han att behålla uppdraget som nämndeman vid Göteborgs tingsrätt.

Thomas, som i botten har en gymnasielärarutbildningi samhällskunskap och historia, har under sin tid som politiker bland annat engagerat sig i frågor som rör HBTQ-personers och funktionshindrades rättigheter.

Thomas, som är född 1969, efterträder Lennart Sjöstedt som efter 37 års tjänst inom Hyresgästföreningen går i pension i slutet av april.

  • Vi är väldigt glada att vi funnit en så kompetent och erfaren efterträdare till Lennart Sjöstedt, säger Ulrika Abrahamsson, kommunikationschef hos Hyresgästföreningen i västra Sverige. Thomas Martinsson har ett brett kontaktnät och en gedigen erfarenhet av och kunskap om politik och samhälle.