11
mars
2022

Skyltbranschen på frammarsch

Skyltar med tryck är en växande marknad vilket man kan se på de bolag som huserar där. Tillväxtsiffror och bra marginaler visas upp och mycket nyheter lanseras inom produktion av just skyltar. Trenderna visar på ett intressant skifte där mindre serier med unik specialproduktion växer. Kan du som företagare möte den trenden med öppna armar […]

12
oktober
2019

Kommunernas ekonomi

Flera kommuner går back flera miljoner. Det finns inte pengar för de enklaste sakerna som att sätta upp lampor. Men sen vänder de håll och helt plötsligt ska de köpa in ett konstverk för några hundra tusen eller köpte tröjor för 500 kr styck istället för att köpa dem för mycket mindre genom att tex […]

14
november
2017

ÅWL inreder visningslägenhet i Vallastaden

ÅWL arkitekter är ett av de företag som valts ut för att inreda en visningslägenhet i det nya bostadsområdet Vallastaden i Linköping. Martin Kihlberg har skissat på en lösning där inte bara boendet utan också de boende fått forma konceptet. – Jag har tänkt utifrån temat Härligt & Hållbart. Idén om det hållbara boendet stannar […]

16
oktober
2017

Takbyte med överraskande taklagsfrukost i centrala Årsta

Under sommaren har arbetet pågått för fullt med att byta plåttaket på Brf Stockholmshus nr 19 i centrala Årsta, Stockholm. Riksbyggen, som då och då skapar överraskningar runt om i huvudstaden, överraskade denna gång med att bjuda alla medlemmar i föreningen och byggare på taklagsfrukost. Riksbyggen var i mitten av 40-talet med och ledde utvecklingen […]

11
oktober
2017

KRÖNIKA: Dags för helt ny syn på möjligheten att finansiera höghastighetsjärnväg

Tror statsmakterna på framtiden? Tydligen inte. Trafikverket fuskar bort tanken med höghastighetståg genom att i sitt förslag till nationell plan för infrastrukturen 2018 – 2029 sänka högsta hastighet från 320 till 250 km/h på de tänkta banorna, förorda etappvis utbyggnad och acceptera årlig anslagsfinansiering. Sverigeförhandlingen har en helt annan syn på saken.   Anslagsfinansiering skapar […]

01
september
2017

 Vallastaden blir grannar till kunskap och kreativitet

Den 2 september startar Bo- och samhällsexpo 2017 i Vallastaden i Linköping.Linköpings universitet är inte bara en mycket intresserad granne utan också en i högsta grad aktiv samarbetspartner med utställningar, föreläsningar och framtidens lärmiljö på plats. Linköpings universitet (LiU) har engagerat sig på flera olika sätt under framväxten av det nya bostadsområdet Vallastaden. Redan 2012 […]

31
augusti
2017

Riksbyggen planerar för nya bostäder i centrala Falun

Genom att förvärva 13000 kvm potentiella byggrätter planerar nu Riksbyggen att uppföra 140-180 nya bostäder i området Born i Falun. Riksbyggen köper byggrätterna av Samhällsbyggnadsbolaget och byggnationen beräknas kunna starta under 2019. Riksbyggen har under en lång tid haft ambitionen att bygga nya bostäder i Falun. – Riksbyggen tror på Falun och vill vara med […]

11
juli
2015

Magnus Lindgren, Tryggare Sverige: ”Från Polis till KRIS – några tankar om Almedalen 2015”

”Så var Almedalsveckan 2015 slut och kan sammanfattas med fler seminarier än någonsin. Sammanlagt har det under åtta intensiva dagar genomförts cirka 3 300 seminarier, varav många handlade om skolan, jobben och bostäderna. Samtidigt rörde ovanligt många seminarier frågor om brott och säkerhet. Stort genomslag för Tryggare SverigeStiftelsen Tryggare Sverige har genomfört tio egna arrangemang och medverkat […]

11
april
2015

Ökad pelletsproduktion i Sverige trots en krympande marknad

Användningen av träpellets på den svenska marknaden minskade med cirka 230 000 ton eller 11 procent under 2014 jämfört med året innan. Samtidigt ökade trots det produktionen i pelletsfabriker i Sverige med cirka 65 000 ton, motsvarande 4 procent. Det visar tidningen Bioenergis undersökning av pelletsproduktionen i Sverige under 2014.– Förklaringen till att produktionen ökade […]