ab limtra
Redaktionen Publicerat 02nd Nov

Det finns en föreställning om att det alltid är dyrare att bygga med limträ än med andra material. Men det är bara...

a jarnv
Redaktionen Publicerat 01st Sep

Tror statsmakterna på framtiden? Tydligen inte. Trafikverket fuskar bort tanken med höghastighetståg genom att i sitt...

Redaktionen Publicerat 01st Jun

Replik från Martin Öbo Fastighetsdirektör, Göteborgs Stad till Anna Lönn Lundbäck och Marie Lindén, Hyresgästföreningen...

a los
Redaktionen Publicerat 09th Maj

Det är gratis att låta ett vindkraftverk producera el när det blåser. Det som kostar är anläggningsinvesteringen, anser...

visby-644587_640
Redaktionen Publicerat 07th Jul

”Så var Almedalsveckan 2015 slut och kan sammanfattas med fler seminarier än någonsin. Sammanlagt har det under...

Björn Asplind Publicerat 13th Jul

Regeringen har som mål att det ska byggas 250000 bostäder till år 2020. En färsk analys beställd av Sveriges Byggindustrier (BI) visar dock att det blir i det närmaste omöjligt att nå det målet. Är det verkligen så allvarligt, då är det verkligen allvarligt. Mycket talar för att bostadsbristen är betydligt större och att uppemot en miljon...

Björn Asplind Publicerat 11th Sep

Byggnadsarbetare som huvudsakligen arbetar med rivnings- eller saneringsarbete kan utsättas för bland annat mikrobiologiska eller kemiska arbetsmiljörisker. Exempel på mikrobiologiska risker är mögelförekomst vid fuktskadat byggnadsmaterial eller smittrisker från till exempel fågelspillning på vindar eller avloppsstammar. Vissa typer av lokaler,...