Den 2 september startar Bo- och samhällsexpo 2017 i Vallastaden i Linköping.
Linköpings universitet är inte bara en mycket intresserad granne utan också en i högsta grad aktiv samarbetspartner med utställningar, föreläsningar och framtidens lärmiljö på plats.

Linköpings universitet (LiU) har engagerat sig på flera olika sätt under framväxten av det nya bostadsområdet Vallastaden. Redan 2012 arrangerades ett antal workshops där företrädare från olika delar av universitetet diskuterade hur idéer och kunnande från LiU skulle kunna bidra till byggprocessen och de boendes liv i stadsdelen.

– Det var därför en självklarhet för oss att vara en samarbetspartner när Bo- och samhällsexpot beslutades. Vi ser det som en unik möjlighet att visa upp och vidareutveckla utbildning, forskning och samverkan, säger Konstantin Economou, projektledare för de studenter och medarbetare från Linköpings universitet som snart kan öppna sina utställningar och föreläsningssal för besökarna.

a stadsdelen3

Livsvillkor
I utställningarna gestaltas till exempel människors livsvillkor, från att vara ung och identitetsskapande till att vara äldre och kanske bo ensam. Designelement från flera av universitetets hantverks- och gestaltningsutbildningar blandas med möbler och tapeter som kan väcka tankar kring framtidens boende.

En speciell lärosal, eller snarare pedagogisk aktivitetsyta, kommer också att finnas på expoområdet för att visa hur framtidens undervisning kan komma att bedrivas, liksom ett utställningsrum med innovationer som kommit fram genom Linköpings universitet.

Fotnot: Läs mer på https://liu.se/liu-vallastaden

På bilden:
Vallastaden i Linköping, plats för årets bomässa.

Redaktionen