I våras utlystes en markförsäljningstävling för hyresrätter i den nya naturnära stadsdelen Väsjön i Sollentuna. Liljewall arkitekter har tillsammans med bostadsutvecklaren Bonava och Bantorget Hyresbostäder tagit fram det vinnande förslaget.

Väsjön är utpekat som ett prioriterat utvecklingsområde i Sollentuna med ett attraktivt läge i direkt anslutning till Väsjön och Väsjöbacken. Det naturnära området har goda kommunikationer till centrala Stockholm, dessutom planeras en linbana som en ny kollektivtrafiklösning. Förslaget som Liljewall arkitekter tagit fram tillsammans med bostadsutvecklaren Bonava och Bantorget Hyresbostäder innehåller 231 hyreslägenheter fördelat på två kvarter och sex stadsradhus.

ab vasjotorg

– Väldigt roligt att vårt förslag och gemensamma utvecklingsarbete gett resultat. Det urbana livet med stort fokus på social gemenskap, natur och friluftsliv kommer att ge en attraktiv boendemiljö, säger Per-Henrik Johansson, VD på Liljewall.

Mötesplatsen på torget vid det ena kvarteret är en av förslagets bärande idéer. Det är tänkt som en framtida mötesplats för både boende och tillresta. En variation av hållbara material, taklandskap och burspråk skapar intressanta vyer både från gatan och ovanifrån från toppen av skidbacken.

Väsjön är tänkt att bli en småskalig, variationsrik och naturnära stadsmiljö med det aktiva livet i centrum. Det första spadtaget för Väsjö torg beräknas kunna tas 2019 och en första inflyttning beräknas ske i första kvartalet 2021.

Bild: Liljewall arkitekter
Redaktionen