Hallandstrafiken har tillsammans med Jönköpings Länstrafik, Blekingetrafiken, Kalmar Länstrafik, Länstrafiken Kronoberg och Skånetrafiken upphandlat driften av Krösatågen. Efter fattade tilldelningsbeslut idag är det Tågkompaniet som har tilldelats avtalet. Trafiken i det nya avtalet startar den 9 december 2018 och gäller i nio år med möjlighet att ytterligare förlänga avtalet i tre år.

Krösatågssystemet har idag två trafikavtal som i genomförd upphandling slagits samman till ett gemensamt avtal för att öka attraktiviteten för upphandlingen. Den gemensamma trafikvolymen uppgår årligen till 5.5 miljoner kilometer och drivs med både el- och dieselfordon. Regionaltågsystemet har cirka 3 miljoner resenärer årligen.

– Fokus i kommande avtal kommer ligga på leveranskvaliteten för att utveckla trafiken så att fler och nöjdare kunder ska välja att resa med Krösatågen. För att nå målen kommer en del av ersättningen utgöras av ett incitament som baseras på utfall i kundnöjdhetsmätningar och punktligheten i leveransen, säger Daniel Modiggård Trafik- och planeringschef på Hallandstrafiken.

ab krosatag

Förfrågningsunderlaget skickades ut i slutet av mars 2017 och anbuden lämnades in i augusti. Anbuden som har inkommit är väl genomarbetade och håller en hög kvalitet.

Under avtalstiden finns även möjlighet att utöka trafiken på sträckor där det finns en efterfrågan på ett miljövänligt resealternativ. De upphandlande länen ser fram emot att få arbeta med Tågkompaniet och kunna utveckla den gemensamma trafiken i och mellan länen.

Redaktionen