Den 5-7 februari kommer Taxi Göteborgs bilar att utrustas med den senaste versionen av NIRA Dynamics mjukvara för insamling av friktionsdata från Sveriges vägar. Samarbetet som inleddes förra året intensifieras och ännu fler bilar kommer att utrustas. På Bananpiren kommer taxibilar samlas för att utrustas med enheter för datainsamling.

NIRA Dynamics utvecklar mjukvara för bilindustrin. Idag har 35 miljoner bilar världen över NIRAs mjukvara för däcktrycksövervakning. Men under förra årets lanserades framtidens mjukvara för att ytterligare öka trafiksäkerheten i Sverige.

– Med hjälp av taxibilar bygger vi upp en karta över friktionsläget på vägar runtom i Sverige. På så vis kan vi öka säkerhetsmedvetenheten, minska antalet halkolyckor och även möjliggöra för myndigheter och dess entreprenörer att mer effektivt röja snö och salta vårt vägnät. säger Johan Hägg – Marknads- och försäljningschef på NIRA Dynamics.

ab taxi gbg

– Vi är ett säkert och tryggt taxibolag och arbetar hela tiden för att våra förare ska skapa säkrare resor för våra resenärer och hjälpa andra trafikanter.Exempelvis är alla förare utbildade i hjärt- och lungräddning och flera av våra bilar har tillgång till hjärtstartare. Dessutom är alla förare syncertifierade, vilket innebär att vi alltid har fullgod trafiksäker syn. Kort sagt har vi på Taxi Göteborg bestämt oss för att ta vårt ansvar för människor i trafiken på största allvar, därför är vi oerhört glada att få arbeta med NIRA Dynamics i detta projekt. Säger Petra Kling, Marknads- och Försäljningschef på Taxi Göteborg.

Mjukvaran för friktionsmätning installeras på en OBD-enhet, som kopplas in i OBD-uttaget under instrumentpanelen. Information om vägfriktion, om vindrutetorkarna är igång, samt omgivningstemperatur samlas in och delas med NIRAs molnlösning. Därifrån kombineras datan med detaljerad väderdata från NIRAs samarbetspartner Klimator, som förutser halka och ger entreprenörer möjligheter att planera sin vinterväghållning på ett mycket bättre sätt.

Vinsterna är många, minskad miljöpåverkan i form av mindre saltåtgång, minskade samhällskostnader och framförallt säkrare, mindre hala vägar.

– Detaljerad information om väglaget har saknats och kommer att skapa möjligheter för nya tjänster och förbättrad säkerhet för trafikanter i både kommersiella och privata fordon. Med hjälp av samarbetet med Taxi Göteborg kommer vi snabbare att nå vårt mål, att hjälpa trafikanter till en säker situation på vägen. säger Predrag Pucar, VD på NIRA Dynamics.

Redaktionen