Den litauiska marknaden har de senaste åren visat på en god tillväxt och lockar allt fler utländska investerare. Under 2016 var Litauens tillväxt ledande i Europa och en stor del av utvecklingen går att härleda till Sverige.

Svenska företag är bland de viktigaste arbetsgivarna i Litauen och förra året motsvarade de svenska investeringarna nästan 25% av alla utländska investeringar på den litauiska marknaden.

Ett företag som insett affärspotentialen i Litauen är svenska Skandia. Sedan två år har Skandia haft ett Operations Centre i Vilnius och affärsutvecklingen har överträffat förväntningarna. En stor del i Skandias framgång i Litauen kan tillskrivas lokalbefolkningen. Enligt mätningar från Eurostat har 38,7% av den litauiska befolkningen mellan 25-64 år en högskoleexamen, vilket är den högsta nivån i Europa. Något Skandia dragit nytta av.

– Litauer är väldigt lösningsorienterade och direkt när de kliver in på kontoret har de fullt fokus på att förbättra verksamheten. De är måna om att dela med sig av erfarenheter och idéer om hur vi kan arbeta bättre och mer effektivt. Det är en stor anledning till varför Skandias Operations Centre i Vilnius har varit och kommer att fortsätta att vara framgångsrikt, säger Tommy Fagerlund, VD för Skandia Operations Centre i Vilnius.

a vilnius

Enligt ny undersökning utförd av analysföretaget Vilmorus anses svenska företag vara de mest eftertraktade arbetsgivarna bland anställda i Litauen. Sverige är med 32,1 procent det land vars företag har störst attraktionskraft och två bidragande orsaker till det är en snarlikt kultur och affärsetik.

Resultatet av det blir att litauer och svenska företag fungerar väldigt väl tillsammans, vilket banat vägen för fler företag än Skandia till att etablera sig på marknaden. IKT-företag som Telia och Tele2 samt finansiella aktörer som Nordea, Swedbank och SEB är exempel på svenska företag som haft framgångsrika expansioner i Litauen.

– Upp mot tusen skandinaviska företag bedriver verksamhet i Litauen och deras kännedom och trovärdighet hos den litauiska befolkningen är väletablerad. De kulturella och företagsmässiga aspekterna påminner mycket om varandra, vilket sänker tröskeln för företagen som överväger den litauiska marknaden. Därför ser vi att det är allt fler företag från den regionen som söker sig hit, säger Mantas Katinas, Director General of the Foreign Investment Promotion Agency Invest Lithuania.

The IBM Global Location Trends report bekräftar också den här bilden. Enligt rapporten är Litauen bland de länder som förväntar sig att ha högsta antalet planerade arbetstillfällen per 1 miljon invånare till följd av utländska investeringar. Rapporten ger också Litauen den prestigefyllda statusen ”top location for investments in financial services”. Fintech och cybersäkerhet är två branscher, där svenska företag är framträdande, som förväntas att växa snabbt de kommande åren i Litauen. För svenska företag innebär detta ökade affärsmöjligheter att framgångsrikt kombinera lokal arbetskraft med affärsutveckling.

Redaktionen