Nu pågår världens största skogsmässa Elmia Wood. Över 50000 besökare väntas vallfärda till de småländska skogarna strax söder om Jönköping under de fyra dagarna då mässan pågår, 7-10 juni. Stora Enso, med representanter från Hylte bruk och Nymölla bruk, finns på plats i Sydveds monter för att visa upp produkter och visa på företagets innovationskraft.

2013 kom 50000 besökare från 50 olika nationaliteter till Elmia Wood, mässan som vänder sig till kunder inom skogsteknik och skogliga tjänster. Förväntningarna är stora att vid årets mässa överträffa besöksantalet från 2013.

En av de drygt 500 utställarna är Sydved, som idag förser Stora Ensos södra enheter med massaved och flis. Det är i Sydveds monter som Stora Enso finns representerade.

a stora wood

Några av de hållbara produkter som Stora Enso visar upp är CLT (korslimmat trä), tidningspapper i form av tryckt dagspress, Multi Copy och biokomposit i olika former. Ambitionen är att under parollen ”What a tree can do”, visa på trädets möjligheter att ersätta fossilbaserade material.

Välkomna att besöka Stora Enso på Elmia Wood, 7-10 juni!

På bilden:
Fr v Ellen Tjernberg och Linnea Eriksson, från Nymölla bruk på plats i Sydveds monter på världens största skogsmässa Elmia Wood, som äger rum strax söder om Jönköping.

Redaktionen