Sydsvenska Hem, ett av Pareto Securities nybildat bolag, har förvärvat fastigheten Ridskolan 3 av Stenbocken AB. Förvärvet matchar väl in Paretos strategi att växa som innehavare av bostadsfastigheter i Skåne.

Ridskolan 3 är belägen i området Fredriksdal i Helsingborg och omfattar totalt 8 873 m² uthyrbar area fördelat på 214 lägenheter.Byggnaderna är uppförda mellan år 2001-2003 och har sedan dess löpande underhållits för att hålla en god teknisk standard.

Nordier var rådgivare till säljaren Stenbocken AB.

Redaktionen