När äldre kan hyra en ny, tillgänglighetsanpassad bostad till rimlig hyra väljer många att sälja sin villa och flytta. Barnfamiljer får därmed chansen till ett hem som tidigare inte var tillgängligt på marknaden. Det är en av slutsatserna som Stockholms universitet gör i en studie av hur SABOs prispressade Kombohus påverkar de lokala bostadsmarknaderna.

– Allmännyttan kan på det här sättet bidra till individers möjligheter till en bostad som passar just deras fas i livet. Dessutom ökar ägarens, kommunens, möjligheter att behålla arbetskraft och skatteintäkter när den lokala bostadsmarknaden fungerar bättre, säger Kurt Eliasson, vd för SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag.

Bransch- och intresseorganisationen SABO har genomfört tre ramupphandlingar av nyckelfärdiga flerfamiljshus som allmännyttiga bostadsföretag runt om i landet kan avropa och som minskar byggkostnaderna med cirka 25 procent. En studie från Stockholms universitet av vilka effekter det första ramavtalet ger, visar att:

  • Det finns ett behov av nya tillgänglighetsanpassade bostäder nära kommunikationer och service. Med rätt byggpris blir de uppförda och får en rimlig hyra som pensionärer klarar av att betala.
  • Prisvärda villor som länge inte varit tillgängliga för marknaden frigörs. Behovet är stort då det på många platser inte går att bygga nya villor eftersom produktionskostnaderna inte motsvarar marknadsvärdet.
  • Flytten till SABOs Kombohus frigör även mindre, billiga hyresrätter i det gamla bostadsbeståndet där yngre kan flytta in.
  • Behovet av nybyggda hyresrätter finns inte bara i och kring storstäderna. Mindre och medelstora kommuner behöver också bygga för att bland annat via flyttkedjor kunna möta de behov som finns i kommunen.
  • SABOs Kombohus Bas byggs på alla typer av marknader, i kommuner med olika förutsättningar och i både småorter och i kommunernas centralorter.

– SABOs prispressade Kombohus skapar positiva spiraler men för att effekterna ska bli ännu större behöver ytterligare steg tas. Regeringen måste åtgärda den skatteobalans som finns idag och som gör hyresrätten cirka 2000 kronor dyrare i månaden jämfört med bostadsrätt och egnahem. Nuvarande ränteavdrag och skatter försvårar nyproduktion av hyresrätter i tider då bostadsbristen är stor, säger Kurt Eliasson.