På sin väg till ett flerbransch- och tjänsteföretag utvecklar OP nya tjänstekoncept inom boende. Den första digitala tjänsten i pilotprojektet är Bostadssäljassistenten som i dag lanseras av OP-Fastighetscentralen. Tjänsten riktar sig till kunder som vill sälja sin bostad antingen helt själv eller delvis själv. I tjänsten ingår en priskalkylator som hjälper att uppskatta bostadens säljpris utifrån realiserade bostadsaffärer i området.

OP är tillsammans med närstående företag en betydande aktör inom boendetjänster redan nu inom bostadsfinansiering, försäkring, fastighetsplacering samt fastighetsförmedling och disponenttjänster.

– Vi vill bygga ett ledande produkt- och tjänstekoncept för boende, genom vilket våra kunder får hjälp utöver för att byta hem också för hemmets vardag. Vi välkomnar både samarbetsparter och kunder att tillsammans delta i byggandet av framtidens tjänster inom boende. Ekon. mag. Jarkko Kyttänen har från 1.2.2017 utsetts till att leda utvecklingen av tjänster inom boende, säger Jouko Pölönen, direktör för bankrörelsen i OP Gruppen .

Utöver tjänstekoncept inom boende utvecklar OP nya kundstyrda tjänstekoncept bl.a. kring mobilitet samt hälsa och välbefinnande.

Syftet med tjänsten Bostadssäljassistenten som OP-Fastighetscentralen tar i testbruk är att hjälpa kunder att själv sälja bostaden. Tjänsten ger utifrån adressen en prisuppskattning om bostaden, som baserar sig på realiserade säljpriser på bostäder av samma storlek inom motsvarande område.

– Att köpa och sälja en bostad hör till de stora besluten i livet och är förknippat med många osäkerhetsfaktorer. Ett bostadsbyte kan vara svårt på grund av känsla av bristande kunskap, svårigheter med att jämföra och hitta den rätta prisnivån. För att möta dessa behov började OPKK utveckla den nya tjänsten Bostadssäljassistenten, säger Max Meder ,direktör för OPKKs fastighetsförmedling.

Tjänsten kan utöver att ge prisuppskattningar också ge tips för försäljningen och dokumentmallar för de olika faserna av bostadsförsäljningen. Tjänsten ger också lättförståelig information om vilka faser som ingår i bostadsaffären och vad man ska beakta vid försäljning av en aktielägenhet. Under pilotskedet är tjänsten avgiftsfri, senare införs avgiftsbelagda tilläggstjänster.

– Den prisuppskattning som tjänsten ger är avsedd som en hjälp vid försäljningen. Innan det slutliga säljpriset fastställs rekommenderar vi ytterligare att fundera på om den bostad som säljs är bättre eller sämre än genomsnittet och om bostaden finns i ett bostadsbolag som har skötts bra eller dåligt, säger Meder .

Redaktionen