Okidoki arkitekter arrangerar en rikspolitisk bostadsdebatt om renoveringen av miljonprogrammet. Regeringspartiernas och oppositionens talespersoner för bostadsfrågan möts i ett modererat samtal på Pustervik i Göteborg den 25:e mars. Den huvudsakliga frågeställningen är: vem ska betala för renoveringarna? och hur det ska gå till? Debatten arrangeras ihop med Göteborgsposten och organisationen ”Alla ska kunna bo kvar”. Evenemanget kommer även att web-TV-sändas av GP-TV.

Deltagande politiker:

  • Ewa Thalén (M) – bostadspolitisk talesperson
  • Robert Hannah (Fp) – ledamot i civilutskottet
  • Johan Löfstrand (S) – bostadspolitisk talesperson och vice ordförande i civilutskottet
  • Emma Hult (Mp) – bostadspolitisk talesperson
  • Nooshi Dadgostar (V) – bostadspolitisk talesperson

Deltagande panel:

  • Moderator: Gunilla Grahn-Hinnfors (GP)
  • Ing-Marie Odegren, VD Alingsåshem
  • Lars Johansson, styrelseordförande Förvaltnings AB Framtiden
  • Rickard Stark, arkitekt/creative dir Okidoki arkitekter AB

Av de lägenheter som byggdes från början av sextiotalet till mitten av sjuttiotalet kommer närmare en halv miljon behöva renoveras kommande år.

Enligt beräkningar kommer den totala kostnaden för dessa renoveringar uppgå till över 200 miljarder kronor.

Eftersom fastighetsägare inte lägger undan pengar för renoveringar kommer kostnaden för renoveringarna med största sannolikhet att läggas på de boende. Nio av tio tillfrågade fastighetsägare säger att de kommer att höja hyrorna som ett sätt att finansiera renoveringarna. Boverkets undersökning av flyttmönster i samband med omfattande renoveringar visar att de som flyttar i högst grad är låginkomsttagare.

Ju lägre inkomst en familj har desto större är sannolikheten att man flyttar.

Dessa familjer tenderar också att flytta till områden med ännu lägre inkomster och ännu sämre skolresultat. Undersökningar visar att ohälsotalen och arbetslösheten ofta är större och medellivslängden i många områden är flera år kortare än snittet. Omfattande renoveringar riskerar alltså att bidra till att vi får ett mer segregerat samhälle.