Högt upp på Albyberget, med goda vyer över syd- och sydvästra Stockholm, förbereds uppförandet av 664 nya bostadsrätter. Arkitekturen och placeringen av husen i Tingstorget skiljer sig från de klassiska miljonprogramhusen när det kommer till färg och höjdvariation.

11 punkthus och 3 lamellhus kommer att produceras under en treårsperiod med start våren 2016. Det är Titania, som vunnit en markanvisningstävling utlyst av Botkyrka kommun, som står bakom nyproduktionsprojektet.

Prefab stomme och badrum

– Det här området och hur vi ska bygga det är perfekt för en hög grad av prefab när det gäller både stomme och badrum. För det första ligger det väldigt nära E4an vilket betyder att det är lätt att komma in med transporter. Det är också ett område som är relativt trångt och som ska byggas på kort tid – om vi skulle platsbygga skulle det bli trängre och innebära mer risker, säger Einar Janson, VD på Titania.

Det är Part Construction AB som levererar de drygt 660 prefabricerade badrummen.

– Det är en av vår största leveranser inom bostadsbyggandet. Det är en spännande nyproduktion för oss att vara med på. Sådana här projekt är fina för oss med stora volymer och återupprepande – det är då vi fungerar som bäst. Vi har börjat grovplanera för badrum sen väntar en detaljplanering och leveransplanering i vår, berättar Mathias Karlsson, Key Account Manager på Part.

– Den stora missen som många gör är att de börjar tänka på prefab för sent. Det måste in i detaljplaneprocessen. Det är viktigt. Vår vision är stordrift, och ett bygge ska vara mer av ett logistiskt upplägg som monteras ihop på plats men som tillverkats någon annanstans. Det finns så många fördelar i det, både tids och ordningsmässigt. Det är så vi vill bygga, menar Einar Janson.

Viktigt med variation

Husen vid Tingstorget följer de naturliga höjdkurvorna i marken till skillnad från många av de övriga byggnaderna i området.

– Vi tycker att det är viktigt att behålla terrängen. Gör man det så kan man bygga rationellt producerade hus med bra variation. Husen har olika höjd och vi har även använt oss av sadeltak som vi vridit åt olika håll just för att få mer variation i området, berättar Einar Janson.

Fokus på 1or och 2or

Lägenheternas storlek varierar mellan 1or och 5or, men fokus ligger på 1or och 2or. Alla lägenheter får egna balkonger och ligger i nära anslutning till shopping, service, tunnelbana och skola.

Intresset för nya bostäder i Stockholmsregionen är som känt stort, och redan nu finns en mängd intressenter på de kommande bostäderna. Försäljningen tar fart i vår.

– Grundstandarden blir genomgående hög. När det gäller badrum så tänker vi att vi väljer en hög standard för att kunna skala ner tillvalsmöjligheterna något. Vi har redan i förväg valt golvvärme och handdukstork som brukar ligga som tillval. En anledning till det är just den stora volymen av lägenheter, där tillvalsmöjligheten blir en stor bit att hantera, berättar Massoud Zolfaghari som är projektchef på Titania.

Med produktionskostnader och markköp landar den totala investeringen på ca 600 miljoner kronor. Badrum, stomme och markentreprenaden är de största investeringarna i det nya kvarteret Tingstorget.

Redaktionen