Byggnadsnämnden i Solna har under onsdagen 18 mars beslutat om samråd kring ny detaljplan för kvarteret Grankällan i Järvastaden.

Detaljplanen gör plats för cirka 200 nya bostäder utav småskalig och grön karaktär som planeras vara en blandning av kedjehus och radhus i två våningar. Kvarteret Grankällan är tänkt att växa fram mellan Gunnarbovägen och Igelbäckens naturreservat.

– Detta ger tvåhundra familjer möjlighet att bo i ett eget hus, i ett naturnära läge. Samtidigt som det ger bostadsutbudet i Solna en ny dimension, säger Torsten Svenonius ordförande i byggnadsnämnden i Solna.