NRC Group har ingått avtal om att förvärva Fibertech AS och säkerställer i och med det specialistkompetens inom utvecklingen av fibernät. Förvärvet stärker NRC Group ytterligare som en totaleverantör av järnvägsinfrastruktur.

Fibertech är ett företag specialiserat på fiberläggning med Bane Nor som största kund. De levererar också en rad fiberrelaterade produkter och tjänster till olika infrastrukturentreprenörer.

– Fibertekniken kommer att vara en viktig del av många större järnvägsprojekt i framtiden. Dessutom finns ett antal andra tunnelbanor, väg- och tunnelprojekt där säkerhets- och kontrollsystemen är baserade på fiber, kommenterar Øivind Horpestad koncernchef NRC Group ASA.

ab fibre

Bane Nor är mitt i det största digitaliseringsprojektet i Norge. De ska utveckla 5000 kilometer fibernät för att säkerställa tillräcklig datakapacitet på järnvägens transmissionsnätverk. Det nya nätverket är nödvändigt för att järnvägen ska kunna använda både befintlig och framtida teknik. Exempelvis det nya europagemensamma signal- och trafikstyrningssystemet ERMTS, som ska tas i bruk år 2030.

Fibertech har sedan starten år 2003 etablerat sig som ett av Norges ledande företag inom fiberutbyggnad för järnväg. Företaget har kompetens och erfarenhet av att utveckla fiberoptiska nätverk och erbjuder allt från planering till färdiga fibernät.

Redaktionen