Bangården vid pendeltågsstationen Södertälje centrum ska byggas om för att skapa förutsättningar för tätare tågtrafik och ökad pendling. Trafikverket har tilldelat NRC Groups helägda dotterbolag Svensk Järnvägsteknik uppdraget. Kontraktet är värt cirka 80 miljoner kronor och arbetet inleds i början av nästa år.

I uppdraget ingår bland annat att anpassa plattformar och spårsystem för fler resenärer och på så vis skapa förutsättningar för tätare tågtrafik. Bland annat ska de två befintliga plattformarna ska ersättas med nya bredare plattformar. Mellan vecka 18 och 33 kommer bangården att vara totalavstängd för de större spårarbetena.

a tr

Arbetet ska vara klart i september år 2018. Nu följer 10 dagar med avtalsspärr och därefter tecknas kontraktet.

Om NRC Group:
NRC Group är en expansiv järnvägs- och markentreprenör som arbetar med infrastruktur i Sverige och Norge. Företaget bygger vägar, broar, tunnelbana och är experter inom alla teknikområden för utbyggnad av järnväg.
NRC Group har huvudkontor i Fornebu utanför Oslo och åtta regionala kontor i Norge och Sverige. NRC Group sysselsätter cirka 455 personer och omsatte 2 miljarder kronor år 2016. NRC Groups aktie är noterad på Oslo Børs med tickerkoden ”NRC”.

För mer information: www.nrcgroup.com

Redaktionen