En Färdigställandeförsäkring är ett idag obligatoriskt skydd vid nybyggnation av t ex villor, radhus mm, samt vid bygglovspliktiga åtgärder som t ex större renoveringar. Nordic Guarantee vässar nu sitt erbjudande till bygg- och entreprenörsbranschen genom att komplettera sitt omfattande utbud av försäkringslösningar med en Färdigställandeförsäkring.

Färdigställandeförsäkringen skall omfatta skälig ersättning för extra kostnader för att slutföra arbetena,
kostnader för att avhjälpa fel som en besiktningsman har anmärkt på vid en slutbesiktning, samt kostnader
för att avhjälpa skador på byggnaden som har orsakats av fel som anmärkts på av besiktningsman. Ersättning
kan lämnas i de fall då entreprenören går i konkurs, eller av andra skäl inte kan fullgöra sina åtaganden. Det
ger en extra trygghet för byggherren ifall det värsta skulle inträffa.

ab nybygg

– Det har fram till nu endast funnits ett fåtal aktörer på marknaden som kunnat erbjuda en
Färdigställandeförsäkring. Vi vill vässa konkurrensen på marknaden genom att erbjuda ett tryggt och
prisvärt alternativ med hög servicenivå. Det är alltid den enskilde slutkunden som får betala notan
för Färdigställandeförsäkringen, och vi vet att vi i många fall kommer att kunna pressa priserna
här” säger Nordic Guarantees VD Johan Brinkenberg.

Kort om Nordic Guarantee:
Nordic Guarantee är en av Nordens största oberoende utfärdare av kontraktsgarantier. Företaget erbjuder trygga garantier, utan kapitalbindning eller långa handläggningstider, till konkurrenskraftiga priser. Det gör att kunderna slipper binda kapital som istället kan användas i verksamheten. Företaget har cirka 40 anställda, och växer snabbt, med kontor i Stockholm, Malmö, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo.

Redaktionen