NCC:s virtuella marknadsplats Loop Rocks, som matchar utbud och efterfrågan på sten och jord mellan byggarbetsplatser tar nu steget in i Danmark. Loop Rocks öppna plattform och app har redan fått över 4000 användare i Sverige och NCC ser ett liknande behov av en mer hållbar och effektiv hantering av byggnadsmaterial i Danmark.

– Vår första satsning utanför Sverige är Danmark. Vi ser en stor potential för smartare, miljövänligare och billigare hantering av fyllnadsmassor mellan olika byggarbetsplatser. När vi nu skalar upp Loop Rocks utanför for Sverige utmanar vi oss själva, branschen och öppnar samtidigt upp för andra att ansluta till det ekosystem vi bygger upp, säger Martin Manthorpe, affärsutvecklare på NCC i Danmark.

Loop Rocks finns sedan ett år tillbaka i Sverige, en öppen plattform och app för effektivare hantering av sten, jord och andra sekundära konstruktionsmaterial på byggarbetsplatser, mellan företag och privatpersoner. Med Loop Rocks matchar NCC utbud och efterfrågan av andrahandsmaterial på byggarbetsplatser genom att ”loopa” materialet direkt mellan platserna istället för att som idag merparten av byggnadsmaterialet hamnar på deponi. Appen laddas ner kostnadsfritt och finns för både iOS och Android.

a loop

– I Sverige har utvecklingen gått blixtsnabbt. Vi har sedan starten för knappt ett år sedan hanterat över 1,2 miljoner ton material i appen, har över 4 000 användare och länkat samman över 1000 byggarbetsplatser runt om i Sverige, säger Anders Torell digital affärschef på NCC Industry och Loop Rocks.

I Danmark uppgår marknaden för hantering av jord och sten idag till cirka 13 miljarder kronor.

– Om ett år räknar vi med att vara lika stora i Danmark som i Sverige. Vi bidrar till sänkta kostnader för alla i branschen samtidigt som vi minskar miljöpåverkan till följd av lägre koldioxidutsläpp och minskar andelen utvinning av nya massor, säger Anders Torell.

Gartner, världens ledande IT forsknings- och rådgivningsföretag, lyfter fram NCC och Loop Rocks som ett av tre internationella företag vid årets Gartner Symposium ITXPO tack vare sitt disruptiva förhållningssätt till traditionell masshantering och sitt bidrag till cirkulär ekonomi.

World Economic Forum har utsett NCC: s plattform för smartare hantering av sekundära material, Loop Rocks, som finalist till priset årets Digital Disruptor inom cirkulär ekonomi.

Redaktionen