Mitron och Poltech har tillsammans mer än 30 års erfarenhet inom kollektivtrafiken och en stark närvaro på den svenska marknaden med installationer mot kollektivtrafikoperatörer och myndigheter som SLL, Trafikverket och Västtrafik.

Bägge företagen har varit en del av Teleste Corporation de senaste åren. Teleste har varit aktiv på den svenska marknaden sedan 1990 med fokus på videoövervakning och CCTV med Trafikverkets videoövervakning av vägnät och tunnlar som de viktigaste referenserna.

a teleste

Nu har företagen ett gemensamt namn och all verksamhet i Sverige kommer att drivas under namnet Teleste.

Mitrons och Poltechs informations- och visningslösningar för olika fordonsslag,hållplatser,  perronger och stationer inom kollektivtrafiken kommer att fortsätta att utgöra en viktig del av Telestes produktutbud. Namnet Mitron kommer i framtiden att visas i namnet på Telestes bildskärmssortiment, som nu heter Mitron-skärmar.

Redaktionen