Den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden är en stadsdel med stort fokus på hållbarhet- och miljö. Staden planerar området för en hållbar livsstil med satsningar på energieffektiva bostäder, få parkeringsplatser för bilar, effektiv kollektivtrafik samt bra cykelmöjligheter.

I detta projekt lämnas inget åt slumpen när det gäller miljötänk. Tack vare gröna tak och gårdar upprätthåller byggnaderna områdets ekosystemtjänster och bidrar till lokalt omhändertagande av dagvatten. Det kommer även att finnas allt ifrån solpaneler på taken till sopsugsanläggning som både effektiviserar återvinningen och minskar behovet av sopbilar. Energiförbrukningen beräknas bli hälften av Stockholms genomsnitt.

a nds

Detta projekt är Kabonas första tillsammans med BESQAB, vilket man är väldigt glad över.

Projekt har stor fokus på miljö och hållbarhet vilket stämmer väl in med Kabonas mål och prioriteringar.

Redaktionen