Inwido, Europas största leverantör av fönster och dörrar, kommunicerar idag strukturåtgärder som innebär att man inleder förhandlingar om en möjlig stängning av fabriken i Holstebro, Danmark. Åtgärderna är ett resultat av det ständigt pågående arbetet med att se över effektiviteten inom Inwido och fokusera resurserna till mer lönsamma affärssegment. Dessa nya initiativ ryms inom ramen för de strukturomkostnader samt besparingar Inwido kommunicerade den 20 oktober 2015. 

Inwido Danmark inleder omgående förhandlingar om en möjlig stängning av produktionsenheten i Holstebro, för att i så fall koncentrera produktionen till Farsö respektive Nyköbing Mors. Anledningen är att konkurrensen inom industrimarknaden fortsatt ökar i Danmark och det är svårt att göra lönsamma affärer inom detta segment.

– Fabriken i Holstebro är specialister på en nischad marknad av specialtillverkade fönsterlösningar. Tyvärr har lönsamheten inom detta segment minskat under en längre period och för de projekt som genomförs finns inte viljan att betala vad det kostar att producera, säger Inwidos VD och koncernchef Håkan Jeppsson.

Verksamheten i Holstebro startade 1993 och blev en del av Inwido 2011. Idag har bolaget cirka 100 anställda.

– Vi har länge försökt skapa en konkurrenskraftig produktion i Holstebro, men har tyvärr inte lyckats. Då måste vi agera, avslutar Håkan Jeppsson.

Redaktionen