Över 100 specialinbjudna personer från näringsliv, offentlig sektor, forskningsinstitut och universitet fanns på plats för invigningen av nya Swedish Research Laboratory for Printed Electronics i Norrköping.

Sedan 1998 har forskning och utveckling inom teknologiområdet tryckt elektronik bedrivits vid Linköpings universitet och forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT, på den gemensamma plattformen Printed Electronics Arena (PEA) i Norrköping. Inom ramen för PEA, finns nu Swedish Research Laboratory for Printed Electronics. Tillsammans utgör utrustningen inom PEA och det nya laboratoriet nu Europas modernaste anläggning för forskning och utveckling av framtidens produktion. Laboratoriet kommer att utgöra stommen i den svenska satsningen på tryckt elektronik.

De inbjudna gästerna fick lyssna på intressanta föredragshållare som berättade om hur de samarbetat med Acreo och använt sig av tryckt elektronik i sina produkter och tjänster, men även vilka olika applikationsområden som nu finns och kommer finnas i framtiden, för tryckt elektronik. Efter föredragen fick alla gäster en guidad tur i laboratoriet, där de fick se produktionsprocessen samt exempel på produkter som kan tryckas. Invigningen avslutades med ett mingel där gästerna fick möjligheten att fortsätta diskutera framtiden för tryckt elektronik och knyta nya kontakter.

Maria Wik, Product Developer på Orkla Care, var en av besökarna som var väldigt nöjd med arrangemanget:

– Det var intressant att se laboratoriet där tryckproduktionen sker, men det bästa var ändå alla föredrag som vi fick lyssna på. Det var väldigt inspirerande att se vilka möjligheter som finns med tekniken.

Bland kvällens talare fanns: Pia Sandvik, VD för RISE; Anders Brolin, Director of Innovation Management på Stora Enso; Robert Östman, VD för Beneli; Jenny Sandh, utvecklingsingenjör på Absorbest AB; Lubomir Gradinarsky, Associate Principle Scientist – Novel Packaging på Astra Zeneca; Magnus Berggren, professor på Linköpings universitet, samt Göran Gustafsson, avdelningschef Tryckt elektronik på Acreo Swedish ICT AB.

Även media var intresserade av invigningen och att ett världsledande teknikområde finns i Norrköping. Hör intervjun med Acreos Tommy Höglund på Sveriges Radio P4.

Göran Gustafsson, avdelningschef för Tryckt Elektronik, var nöjd efter invigningen:

– Det blev en väldigt lyckad dag och kväll. Alla jag pratade med var väldigt imponerade av både verksamheten och av arrangemanget. Möjligheten att visa upp vårt labb i Norrköping för olika intressenter var viktigt, och kommer framöver att ha stor betydelse för våra forsknings- och industrisamarbeten i Sverige!

 

 

Redaktionen