Under 2017 byter Inspecta varumärke och blir Kiwa Inspecta. Förändringarna innebär ett nytt namn, en ny logotyp och nya färger. I Sverige inleds varumärkesbytet den 16 maj 2017.

Sedan 2015 tillhör Inspecta den globala koncernen Kiwa Group, som agerar för säkerhet och hållbarhet i över 40 länder världen över. Varumärkesbytet omfattar Inspectas verksamhet i hela norra Europa och innebär att man tillsammans med de andra länderna tar ett kliv mot att fullt ut tillhöra den internationella Kiwa-familjen.

Som Kiwa Inspecta blir det tydligare att hålla samma höga kvalitet som andra Kiwa-företag runt om i världen. Under det nya namnet kommer företaget att fortsätta utveckla sin kompetens, samtidigt som man lägger ännu mer fokus på att möta kundernas behov.

Läs mer om varumärkesbytet på: www.inspecta.com/kiwa

Redaktionen