I december ingick Ahlsell-koncernen avtal om att förvärva en ledande nordisk e-handelsverksamhet inom verktyg och förnödenheter, Proffsmagasinet AB. Konkurrensverket har nu meddelat att förvärvet godkänns. Tillträde beräknas ske under januari 2018.

Den 1 december ingick Ahlsell avtal om förvärv av den nordiska e-handelskedjan Proffsmagasinet med en årsomsättning på cirka 260 MSEK. Proffsmagasinet är verksamt inom e-handel i Sverige, Norge och Finland och har cirka 50 anställda.

ab proffsm

Företaget erbjuder runt 17 000 artiklar från välkända varumärken inom professionella järnvaror så som verktyg, mätinstrument, laserinstrument och skyddskläder. I Sverige används domänen Proffsmagasinet.se och i Norge och Finland används Staypro.no respektive Staypro.fi.

Proffsmagasinet kommer att drivas vidare som ett separat bolag inom Ahlsell. Förvärvet förväntas ha marginell positiv påverkan på Ahlsells resultat per aktie för 2018.

Redaktionen