Trollhättans Tomt har sedan länge vuxit ur sitt gamla namn. Därför byter företaget namn till ett namn som bättre speglar vad man gör – skapa miljöer där alla får plats och kraft att växa. Första insatsen under det nya namnet Kraftstaden Fastigheter blir det första spadtaget för bygget av Sylteskolan – en av de största satsningarna som Trollhättans Stad gjort under den senaste 30-årsperioden.

– Trollhättan växer och vi behöver skapa ännu bättre förutsättningar för våra invånare, inte minst barn och ungdomar. Satsningen omfattar en skola som är anpassad för tusen elever, men också en ny idrottshall i fullmått samt bibliotek och en fritidsgård, konstaterar kommunstyrelsens ordförande Paul Åkerlund (S).

Kraftstaden Fastigheter har fått uppdraget och man har i egenskap av fastighetsägare kontrakterat byggföretaget Serneke AB som totalentreprenör. Ett projekt som kommer att pågå i fem år. De positiva effekterna kommer märkas tidigt i byggprocessen, då man redan i maj 2018 kommer kunna bedriva idrott på högsta nivå i den häftiga sportanläggningen som ingår i etapp 1.

a sylte

– Totalt är detta en satsning på en halv miljard kronor. Det är en mycket viktig del i Trollhättans strävan att utvecklas och växa – och givetvis också en stor satsning på de södra stadsdelarna, konstaterar Paul Åkerlund.

Från Kraftstaden Fastigheter är man övertygade att både tidplan och budget kommer att hålla i detta stora och relativt komplicerade projekt. Ett projekt som involverar verksamheter som spänner över flera förvaltningar.

– Det känns skönt att äntligen vara i mål med detaljerna i ett så omfattande projekt som Sylteskolan vuxit till att bli. Helhetsgreppet med trygghet, trafik och utemiljö gör att vi vet att vi är något riktigt bra på spåren, säger Kraftstadens VD Anders Torslid.

– Det som är så upplyftande är det enorma engagemanget från alla inblandade parter, förklarar Andreas Danielsson och syftar då främst på Utbildningsförvaltningen, Kultur och Fritid, Stadsbyggnadsförvaltningen, Kraftstaden och Serneke.

Första spadtaget nya Sylteskolan: Tid: Onsdag 31 maj klockan 11.00  Plats: Sylteskolan, Trollhättan.

Fakta:
Kraftstaden Fastigheter Trollhättan är ett kommunägt fastighetsbolag som hyr ut, utvecklar och förvaltar fastigheter som stärker Trollhättans konkurrenskraft. Företaget erbjuder 381000 kvm industri-, kontors- och utbildningslokaler samt lokaler för offentlig verksamhet fördelade på kommunens samtliga verksamhetsområden, framförallt inom näringslivssektorn.

Redaktionen