I ett kyligt Uppsala i stadsdelen Norby togs på måndagen det första spadtaget för de 71 lägenheter som är en del av hyresrättskvarteret Tryffeln.

Projektet är ett samarbete mellan Sh bygg och Sveafastigheter Bostad vars ledord lyder; gröna ytor och möjlighet till gemenskap för de boende. De 71 lägenheterna blir fördelade på två treplanshus med sex trapphus. Husen får underliggande garage samt cykelförråd. Gården får grönytor, sociala mötesplatser, planteringar och möjligheter till barnlek.

ab spadtag
Första spadtaget togs av Torbjörn Wennberg från Sh bygg, Maija Tammela Arvidsson från Uppsala kommun och Svante Jernberg från Sveafastigheter Bostad.

Husen kommer att harmonisera med den intilliggande bebyggelsen och fasaderna kommer att kläs till större delen med träpanel. Taken täcks med grönskande sedum. Balkonger och uteplatser byggs i västerläge.

Projektet som är en totalentreprenad beräknas vara klart under våren 2019.

Foto: Rebecka Ell
Redaktionen