Mer utrymme för cyklar och mindre plats för bilar. Det blir följden när Lidingövägen får utbyggda cykelbanor.
– Vi bygger de nya cykelbanorna som en del av överenskommelsen om Norra länken, säger projektledare Anders Hellström på Stockholms stad Trafikkontoret.

Den planerade utbyggnaden av cykelbanan på Lidingövägen sträcker sig från Valhallavägen till Tegeluddsvägen.
Parallellt med anläggningsarbetena för den utvidgade cykelbanan installerar Stockholm Vatten ett nytt vattenledningssystem och bygger två dagvattenmagasin.

– De passar på samtidigt som vi är där och gräver för cykelbanan.

Rent anläggningsmässigt innebär inte projektet några särskilda svårigheter.

– Vi har lite bergschaktning och sponter, men det är inte några jätteavancerade saker. Det är samordning med fastighetsägare och andra byggare av bostäder i närheten som är utmaningen, säger Anders Hellström.

På Lidingövägen finns redan idag en cykelbana, som dock är betydligt smalare än den som nu ska byggas.
Att utrymmet för cyklister utvidgas just här är ett resultat av den cykelplan som Stockholms stad antog 2012.
Det Trafikverket nu gör är att på Lidingövägens båda sidor bygga dubbelriktade cykelbanor.
På den södra sidan av Lidingövägen får cykelbanan en bredd på 3.25 meter Därmed uppfyller den normen på cykelbanornas mått som Stockholms stad satt upp som mål.

– Det är det som står i vår cykelplan att ett pendlingsstråk ska ha om det är dubbelriktad trafik.
På den motsatta sidan av Lidingövägen blir cykelbanan 2.5 meter bred.

Två års byggtid
Entreprenadarbetena med den nya cykelbanan längs Lidingövägen förbi Stockholms stadion, Östermalms Idrottsplats och Högkvarteret sparkar igång direkt efter sommarsemestrarna den 7 augusti senare i år 2017.
Därefter väntar ungefär två års byggtid fram till september 2019. Då beräknas de nya bredare cykelbanorna vara färdiga att ta emot sina första cyklister.

En cykelutvidgning på bekostad av bilisterna, som jämfört med i dag därefter kommer att disponera ett körfält mindre i båda körriktningarna på Lidingövägen.

– Vi vill öka andelen cyklar jämfört med bilar. Därför vill vi bygga bättre för cyklister, så att fler ställer bilen och tar cykeln, avslutar projektledare Anders Hellström på Stockholms stad Trafikkontoret.

Thomas Andersson