E.ON har valt Sodexo för bland annat teknisk fastighetsförvaltning av cirka 100 000 kvadratmeter av sitt bestånd. Sodexo blir ensam leverantör för totalt elva siter i Malmö, Kalmar, Norrköping, Örebro och Sollefteå.

Sodexo finns redan på orterna och ska hjälpa E.ON Fastigheter att sänka sina kostnader och få kontroll över statistik och förbrukningar i fastigheterna.

– Vi levererar med jämn, hög kvalitet som mer än väl täcker E.ON:s behov och kravbild. Vår service bidrar till att kunden kan prestera bättre och nå sina mål. E.ON får ett eget telefonnummer för felanmälan och en serviceportal som förbättrar spårbarheten till källan och minskar inställelsetiden, säger Hans Arborelius, Segmentsdirektör.

Via inbjudan fick Sodexo förtroendet att lämna anbud på uppdraget, som utöver tjänster inom Hard FM inkluderar systematiskt brandskyddsarbete och myndighetsbesiktningar.

– E.ON:s huvudsyfte med förändringen är att ha en nationell partner som via synergier ger bättre effektivitet och mindre administration. Min förväntan är att vi skall skapa ett starkt och framgångsrikt samarbete som genererar lönsamhet och en hög servicenivå för våra kunder, säger Lars Andén, Fastighetsansvarig på E.ON Fastigheter.

Avtalet gäller från den första juli och tre år framåt, med möjlighet till ytterligare två års förlängning. Kontraktet är värt 15 miljoner kronor.

Redaktionen