BASF deltar återigen som sponsor och utställare på Stora Levarantörsdagen, norra Europas största mötesplats för fordonstillverkare, leverantörsindustri och andra intressenter till automotivesektorn. Ett flertal utställare, och mer än 400 deltagare är anmälda till konferensen som i år har temat “The Future is here“.

Innovationer med hållbarhet i fokus
– Fordonsindustrin är en industri som står inför utmaningar såväl nationellt som globalt, säger Fredrik Sidahl, VD för Fordonskomponentgruppen (FKG). Vi pratar om nya former av mobilitet och transportsystem som kommer att ha konsekvenser ända ner på leverantörsnivå.

Som stor leverantör till fordonsindustrin, vill BASF vara med och bidra för att möta framtidens behov inom industrin.

ab basf

– Vi som materialleverantör befinner oss väldigt tidigt i värdekedjan, och har därför möjlighet att skapa innovativa lösningar för klimatsmarta material, säger Lars Gustafsson, Public Affairs Manager hos BASF i Sverige. Som exempel kan vi nämna lättviktsmaterial, fyrvägskatalysatorer, bränsletillsatser, elektro-mobilitet och lacker, fortsätter han.

Fossilfria material
BASF erbjuder flera materialalternativ för att hjälpa sina kunder att minska sin klimatpåverkan.

– Genom biomassbalans-metoden, likt metoden för grön el, kan vi producera de flesta av våra produkter från förnyelsebar råvara vilket hjälper våra kunder att minska sitt koldioxidavtryck, berättar Lars Gustafsson. Med innovativa produkter och hållbara lösningar önskar vi på BASF att hjälpa fordonsindustrin att växa, samtidigt som vi tar ett ansvar för miljön.

Redaktionen