Björn Asplind

Frilansjournalist sedan 1998. Utbildad journalist i Sundsvall. Ett antal års erfarenheter från dagspressen både som reporter och redigerare. Skribent för bland annat Svensk Byggtidning, Dagens Infrastruktur, Nordiska Projekt och även Physical Assset Management.

sommarstuga
Björn Asplind Publicerat 11th Aug

I år känns det så. Hoppas ni också har fått litet sol och värme i år. Vi behöver så väl solen, ljuset och värmen...

Björn Asplind Publicerat 24th Feb

Sveriges Byggindustrier, BI, vill med fokusområdet ”En säker arbetsplats” markera att det är helt oacceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. – Visionen är att våra medlemsföretag ska vara i världsklass när det gäller en säker arbetsmiljö.Vi har en nollvision för olyckor....

Björn Asplind Publicerat 13th Jul

Regeringen har som mål att det ska byggas 250000 bostäder till år 2020. En färsk analys beställd av Sveriges Byggindustrier (BI) visar dock att det blir i det närmaste omöjligt att nå det målet. Är det verkligen så allvarligt, då är det verkligen allvarligt. Mycket talar för att bostadsbristen är betydligt större och att uppemot en miljon...

Björn Asplind Publicerat 11th Sep

Byggnadsarbetare som huvudsakligen arbetar med rivnings- eller saneringsarbete kan utsättas för bland annat mikrobiologiska eller kemiska arbetsmiljörisker. Exempel på mikrobiologiska risker är mögelförekomst vid fuktskadat byggnadsmaterial eller smittrisker från till exempel fågelspillning på vindar eller avloppsstammar. Vissa typer av lokaler,...